W Słonimiu powstanie pomnik Lwa Sapiehy

5 lutego w słonimskim centrum kultury odbyła się impreza z okazji inauguracji roku kultury na Białorusi.

W wydarzeniu wzięli udział artyści regionu słonimskiego. Przewodniczący miejscowego komitetu wykonawczego Aleh Tarhoński poinformował, że dzięki staraniom mieszkańców i miejscowych władz wkrótce w mieście powstanie pomnik poświęcony kanclerzowi Wielkiego Księstwa Litewskiego i staroście słonimskiemu Lwu Sapiesze (1557-1633 r.)

„Powinniśmy być niewolnikami prawa, by móc cieszyć się wolnością”: Lew Sapieha.

To dzięki jego staraniom miasto stało się ważnym ośrodkiem ówczesnego WKL. Kanclerz w pobliżu zamku wybudował murowany pałac, w którym od 1597 r. odbywały się sejmiki generalne  WKL. W Słonimskim zamku dzięki staraniom starosty powstała drukarnia, biblioteka i archiwum. Sapieha przyczynił się tez do rozwoju miejscowej gospodarki i uporządkował miasto budując nowe drogi i mosty.

Projekt pomnika autorstwa Iwana Miśko.

Wiadomości