W polskim archiwum odnaleziono nowe zdjęcia dzieci, na których cześć nazwano kościół w Mińsku

Fotografie syna i córki Edwarda Woyniłłowicza przywiózł z Bydgoszczy proboszcz kościoła pod wezwaniem św.św. Szymona i Heleny.

Szymon Woyniłowicz
Helena Woyniłłowicz

W latach 1905-1910 Woyniłłowicz wybudował według projektu Tomasza Pajzderskiego neoromański kościół pod wezwaniem Szymona i Heleny. Fundator poświęcił go pamięci dwojga swoich zmarłych dzieci. Wzniesiona z czerwonej cegły (sprowadzonej spod Częstochowy) charakterystyczna budowla, wkrótce otrzymała od mieszkańców Mińska miano „Czerwonego Kościoła”.

Budynek przetrwał obie wojny światowe, bolszewicką rewolucję (po której sam Edward Woyniłlowicz wyjechał do Polski) oraz czasy ZSRR. Na początku lat 90. ub.w. kościół został zwrócony wiernym.

– W Bydgoszczy, gdzie mieszkają dalecy krewni Woyniłłowicza, znajduje się poświęcone mecenasowi (…) ogromne archiwum, które stworzyli kiedyś i wzbogacają do dziś potomkowie wybitnego syna Białorusi – cytuje księdza Władysława Zawalniuka portal catholic.by.

Czytajcie również:

JW, cez/belsat.eu

Wiadomości