W Czeczenii tylko jednej nocy potajemnie rozstrzelano minimum 27 osób: raport Nowej Gaziety

Rosyjska gazeta podaje kolejne przerażające informacje na temat sytuacji w republice znajdującej na rosyjskim Kaukazie.