W Brześciu stanął pomnik Biblii Radziwiłłowskiej z 1563 roku

15 grudnia pomnik zostanie odsłonięty w mieście, w którym prawie pół tysiąca lat temu wydano pierwszy polski protestancki przekład Pisma Świętego.

Księga z brązu została dziś zamontowana na skrzyżowaniu ulic Kirowa i Puszkińskiej – poinformował Mikałaj Małaszczonak, autor „mobilnej białoruskiej Biblii”.

„Cud!

W centrum Brześcia postawili pomnik Biblii!

Jutro oficjalne odsłonięcie!

Pomnik wykonano według jednego z 10 konkursowych projektów. Zwyciężyła koncepcja mińskiego twórcy Antona Niczyparuka.

Biblia Brzeska jest drugim (po katolickiej Biblii Leopolity) pełnym przekładem Pisma Świętego na język polski. W latach 1559-1563 tłumaczyli je protestanci z Pińczowa za środki Mikołaja Radziwiłła Czarnego.

Wydane w 1563 roku w Brześciu Pismo Święte było jednym z pierwszych pełnych przekładów na język narodowy z oryginału: greki i hebrajskiego.

Biblia Brzeska była największą i najbogaciej zdobioną księgą drukowaną w XVI wieku na terenach Wielkiego Księstwa Litewskiego, a obecnej Białorusi, Litwy i Ukrainy.

Pół wieku wcześniej pochodzący z Połocka ruski humanista Franciszek Skaryna wydał po starobiałorusku swoją Biblię. Nie był to jednak pełen przekład całego Pisma Świętego.

JW/PJ belsat.eu

Wiadomości