W Białymstoku krytycznie o nowych zasadach wizowych dla Białorusinów

Rada Miasta Białystok przyjęła krytyczne stanowisko dotyczące nowych zasad wizowych dla Białorusinów. Zgodnie z jego treścią, nowe zasady oraz obostrzenia celne wprowadzone w tym samym czasie przez Białoruś mogą doprowadzić do likwidacji turystyki zakupowej w mieście i regionie.