Ukraina: Pod kontrolą Kijowa mieszka 37,3 mln osób

Rząd w Kijowie podał wyniki elektronicznego spisu ludności. Na terenach kontrolowanych przez ukraińskie władze 1 grudnia 2019 roku mieszkało 37,289 mln osób.

W kwietniu 2019 roku Ukraiński Państwowy Komitet Statystyczny podał, że w kraju mieszka 41,909 mln osób. Liczby opublikowane przez ukraiński rząd są więc o 4,6 mln osób niższe – brakuje w nich mieszkańców kontrolowanych przez separatystów terenów Donbasu i emigrantów.

Struktura wiekowa mieszkańców Ukrainy. Grafika Gabinetu Ministrów Ukrainy

– To liczba osób, które 1 grudnia 2019 roku przebywały fizycznie na terytorium Ukrainy – poinformował minister Dmytro Dubiłet.

Według ministra, na Ukrainie zachwiany jest balans płci – liczba kobiet o 3 miliony przewyższa liczbę mężczyzn. W kraju żyje 20,01 mln pań i 17,28 mln panów.

Struktura wiekowa i płciowa mieszkańców Ukrainy. Grafika Gabinetu Ministrów Ukrainy

Do policzenia mieszkańców Ukrainy wykorzystano trzy metody. Według ministra, ich wyniki różniły się o 2.86 proc.

Pierwsza wykorzystała dane o użytkownikach udostępnione przez operatorów telefonii komórkowej – z pominięciem abonentów, którzy w ciągu dwóch miesięcy byli w kraju mniej niż miesiąc. Wyniki drugiej powstały z połączenia danych fundusze emerytalnego i danych statystycznych z rejestrów państwowych. W trzeciej metodzie wykorzystano dane krajowego rejestru osób fizycznych.

Najwięcej osób mieszka w stolicy – w Kijowie żyje 3,7 mln osób. Grafika Gabinetu Ministrów Ukrainy

Władze Ukrainy chcą teraz wykorzystać metody elektroniczne do przeprowadzenia kompletnego spisu ludności. W formie cyfrowej gromadzone są dane dzieci, osób pracujących i pobierających zasiłki dla bezrobotnych, rencistów i emerytów. Dodatkowe możliwości dają dane gromadzone przez operatorów telefonii komórkowej i internetu. Według ministra, taki sposób przeprowadzenia spisu powszechnego pozwoli zaoszczędzić nawet 3 mld hrywien – 470 mln złotych.

Metody elektroniczne wykorzystano już do zbadania Ukraińców żyjących w Polsce.

W Polsce mieszka 1,27 miliona Ukraińców. Co mówią dane z ich smartfonów?

ok,pj/belsat.eu

Wiadomości