UE wprowadza sankcje wobec kolejnych obywateli Rosji. Powód – udział w agresji przeciwko Ukrainie

Unia Europejska objęła oficjalnie sankcjami ośmiu rosyjskich urzędników odpowiedzialnych za rosyjską agresję wobec Ukrainy w Cieśninie Kerczeńskiej i na Morzu Azowskim. Ich nazwiska trafiły do Dziennika Urzędowego UE. Wcześniej sankcje uzgodnili ministrowie państw członkowskich.

Rosjanie zostali objęci sankcjami „za działania podważające lub narażające na szwank integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy”. Decyzję podjęto w odpowiedzi na eskalację napięć w Cieśninie Kerczeńskiej i na Morzu Azowskim oraz na naruszenie przez Rosję prawa międzynarodowego. Zdaniem UE Rosja użyła sił zbrojnych wobec Ukrainy bez uzasadnienia.

Wśród objętych sankcjami urzędników są: szef zarządu ds. granicy FSB na Krymie oraz jego zastępca, trzech oficerów dowodzących okrętami patrolującymi granicę oraz okrętem zwalczającym łodzie podwodne, którzy brali udział w działaniach uniemożliwiających ukraińskim statkom dostęp do ukraińskiego wybrzeża Morza Azowskiego, oraz dowódca Sił Zbrojnych Rosji odpowiedzialny za siły wojskowe w regionie, w tym na nielegalnie przyłączonym Krymie i w Sewastopolu.

– Wymienione osoby brały udział w działaniach, które doprowadziły do zatrzymania marynarzy ukraińskich i zajęcia okrętów w Cieśninie Kerczeńskiej w dniu 25 listopada 2018 r. Publikacja tej decyzji jest równoległa z podobnymi oświadczeniami naszych partnerów transatlantyckich, Stanów Zjednoczonych i Kanady. Jest to silna odpowiedź na nieuzasadnione użycie siły przez Federację Rosyjską i demonstracja jedności transatlantyckiej – poinformowała w piątek dziennikarzy rzeczniczka KE Maja Kocijančić.

Jak dodała, UE nie uznaje nielegalnej aneksji Krymu i Sewastopola i uważa ją za bezpośrednie wyzwanie dla bezpieczeństwa międzynarodowego.

– UE powtarza, że oczekuje, iż Rosja uwolni nielegalnie zatrzymanych ukraińskich marynarzy i zwróci okręty bezwarunkowo i bezzwłocznie – wskazała.

Kraje UE przedłużyły także obowiązywanie wcześniej przyjętych sankcji o kolejnych sześć miesięcy, do 15 września 2019 r. Z listy usunięto jedną zmarłą osobę. Na liście sankcyjnej znajduje się obecnie 170 osób i 44 podmiotów. Zabroniono im podróżowania do UE i zamrożono ich aktywa. Ponadto unijne podmioty mają zakaz udostępniania im środków finansowych.

Przywódcy unijni na szczycie w Brukseli 11 grudnia zażądali od Rosji natychmiastowego uwolnienia wszystkich zatrzymanych marynarzy ukraińskich, zwrotu zajętych okrętów i umożliwienia swobodnego przemieszczania się wszystkich statków przez Cieśninę Kerczeńską.

Kłopotliwa zdobycz. Okupacja Krymu kosztuje Rosję coraz więcej

cez/belsat.eu wg PAP

Wiadomości