TOP-10 najpiękniejszych siedzib szlacheckich Białorusi

Podróże po Białorusi stają się ostatnio coraz popularniejsze. By urozmaicić podróż po Krainie Zamków, przygotowaliśmy listę najpiękniejszych dworków w kraju. Koniecznie wpiszcie je na swoją listę „must visit”.

Dwór Szwykowskich

Pałacyk w stylu włoskiej willi postawiono w Prużanie w połowie XIX wieku według projektu Włocha Franciszka Marii Lanciego. Po rozbiorach dawną królewszczyznę kupiła szlachecka rodzina Szwykowskich. Siedzibę rozbudował Walenty Szwykowski, który otworzył też w majątku browar, cegielnię i oranżerię. Zostały mu one odebrane za udział w powstaniu styczniowym. Obecnie jest tam muzeum Pałacyk Prużański.

Dwór obronny Nonhartów

Unikalny dom-twierdza powstał we wsi Gojcieniszki w latach 1611-1612. Jako swoją wiejską siedzibę postawił go Holender, horodniczy wileński Piotr Nonhart. Badacze twórczości Adama Mickiewicza (jako pierwszy Ryszard Kiersnowski) doszukują się w nim pierwowzoru Soplicowa.

W latach 40. XX wieku znajdowała się tu sowiecka szkoła mechanizatorów rolnictwa, od lat 60. w dworze mieścił się szpital psychiatryczny, zaś w budynkach obok więzienie. Obecnie zabytek zajmuje administracja szpitala.

Pałacyk Bułharynów-SieheniówJego pierwsze skrzydło powstało w 1839 roku, drugie w roku 1905, a połączyła je trzykondygnacyjna neogotycka wieża zwieńczona blankami. Zabudowania dworskie otaczał park ze starodrzewem. Do 1939 roku była to siedziba rodziny Sieheniów. Po wojnie otwarto w niej sanatorium gruźlicze, potem zakład leczenia alkoholizmu. W 2010 roku państwo sprzedało majątek za 100 tysięcy dolarów rosyjskiemu biznesmenowi, który zobowiązał się wyremontować pałacyk.

Siedziba hrabiów Tołstojów

Dwór w Grudzinówce w obwodzie mohylewskim powstał w pierwszej połowie XIX wieku. Hrabia Dmitrij Tołstoj otrzymał wieś od carycy Katarzyny II w ramach podziału ziem Rzeczpospolitej po rozbiorach.

W czasach sowieckich znajdowały się tu kolejno: szpital, szkoła, dom dziecka, sanatorium dla dzieci chorych na reumatyzm. Obecnie budynek popada w ruinę.

Dwór generała Bagrationa

Dom postawiono w Wołkowysku w XIX wieku. Uważa się, że to w nim podczas wojny z Napoleonem ulokowano sztab 2. Armii Zachodniej generała Piotra Bagrationa. W XX wieku w budynku działały: szpital, przytułek dla starców oraz muzeum wojskowo-historyczne Bagrationa.

Dwór Bochwiców

Na początku XX wieku we wsi Paulinowo postawił go Jan Otto Bochwic – propagator nowoczesnego rolnictwa i uczestnik powstania styczniowego. Szlachcic nazwał majątek na cześć swojej matki, krewnej Adama Mickiewicza. Z kolei we wsi Waszkowce (obecnie Uradżajnaja) znajduje się pałacyk Florianowo. Jan Otto Bochwic nazwał go tak na cześć ojca – znanego pisarza i filozofa Franciszka Bochwica. W Paulinowie gościła sławna polsko-białoruska pisarka Eliza Orzeszkowa.

Dwór CzeczotówPod koniec XVIII wieku stanął w Podorsku pod Wołkowyskiem. Początkowo należał do rodu Czeczotów, ale w połowie XIX wieku nabył go wyżej wymieniony Bochwic, który przebudował budynek w stylu późnego klasycyzmu. W XX wieku ulokowano w nim najpierw szkołę muzyczną, potem zarząd kołchozu. W 2014 majątek kupił za 120 tysięcy dolarów rosyjski biznesmen.

Pałac Hłasków

Neogotycka rezydencja pod Rossonami powstała w 1904 roku na brzegu jeziora o tej samej nazwie. „Staroniemiecki” zameczek ma złożoną konstrukcję z tajnymi klatkami schodowymi i intymnymi komnatami. Nie zachował się oryginalny dach z kopułami.

Majątek Stanisławów miejscowy ród Hłasków zamieszkiwał przez cztery wieki. Siedziba rodu przez cały ten czas przechodziła z ojca na syna. Majątek był szeroko znany z ogromnych plantacji róż, fermy mlecznej (masło sprzedawano aż w Petersburgu) oraz gospodarki leśnej – drzewa spławiano Dźwiną do Rygi.

Dwór Grabowskich

Szlachecka siedziba we wsi Tarnowszczyzna została postawiona na przełomie XIX i XX wieku. Miejscowość początkowo należała do majątku Radziwiłłów, potem zmieniała właścicieli. Ostatnim właścicielem majątku był Mikołaj Mauros. Jego ojciec Dymitr Mauros, rosyjski pułkownik i pacyfikator powstania styczniowego, odkupił ją od powstańca Konstantego Kaszczyca, zanim ten trafił na Syberię.

Pałac Stanisławówka

Grodzieńki zespół pałacowy to jedno z dzieł słynnego włoskiego architekta Giuseppe de Sacco. W latach 60. lub 70. XVIII wieku został on postawiony dla króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, jako jego podmiejska rezydencja.

Zobacz także:

KS, PJ/belsat.eu

Wiadomości