Sprawą „polskich tablic” zajmą się radni z Tweru?

Według nieoficjalnych informacji sprawą tablic na gmachu w Twerze upamiętniających ofiary represji – w tym polskich jeńców rozstrzelanych w ramach zbrodni katyńskiej – ma zająć się rada miejska w Twerze.

Informację tę przekazało PAP Stowarzyszenie Memoriał. Uzyskało ono nieoficjalne informacje o przebiegu posiedzenia miejskiej komisji ds. toponimiki, która 29 listopada zajmowała się wnioskiem dotyczącym tablic, wystosowanym przez prokuratora dzielnicy w tym mieście. Memoriał zastrzegł, że nie odpowiada za wiarygodność tych nieoficjalnych informacji.

Wynika z nich, że komisja ds. toponimiki mająca wyłącznie kompetencje doradcze, sformułowała rekomendacje dla Dumy Miejskiej Tweru, a decyzja należeć będzie do rady.

Twer – może zniknąć tablica poświęcona rozstrzelanym polskim oficerom

Komisja zaleciła, by dwie tablice, które znajdują się od lat 90. na gmachu uczelni medycznej, zajmowanym od lat 30. do lat 50. XX wieku przez obwodowe NKWD, znalazły się „na stanie” administracji rejonu centralnego. Obecnie – według prokuratury – obie tablice pamiątkowe nie są formalnie własnością uczelni medycznej zajmującej dziś ten budynek.

Komisja zarekomendowała także, by zwrócić się do archiwów w celu odnalezienia dokumentów potwierdzających fakt, że w tym gmachu dokonano egzekucji polskich jeńców przetrzymywanych w obozie w Ostaszkowie. We wniosku prokuratury, którym zajmowała się komisja ds. toponimiki, znajduje się stwierdzenie, że nie znaleziono dowodów, iż polscy obywatele zostali rozstrzelani w tym budynku.

Jak powiedział PAP Aleksandr Gurjanow, szef sekcji polskiej Stowarzyszenia Memoriał, dokumentami świadczącymi o dokonaniu w tym miejscu wiosną 1940 roku egzekucji polskich jeńców są protokoły dwóch przesłuchań byłego naczelnika Zarządu NKWD obwodu kalinińskiego (dawna nazwa obwodu twerskiego) Dmitrija Tokariewa. Mowa jest o tym również w nagraniu wideo dokumentującym drugie przesłuchanie Tokariewa. Stowarzyszenie Memoriał wydało w tym roku księgę „Zabici w Kalininie, pochowani w Miednoje”, w której opublikowano w języku rosyjskim obydwa protokoły z przesłuchań Tokariewa i transkrypcję nagrania wideo.

Rosja: Memoriał przygotował księgę pamięci o Miednoje

– Jeśli Rada Miejska nie uzna tej publikacji za dokument, to powinna wystąpić z wnioskiem o udostępnienie zeznań Tokariewa do Głównej Prokuratury Wojskowej w Moskwie, która prowadziła śledztwo katyńskie i w marcu 1991 roku przesłuchała Tokariewa – powiedział Gurjanow.

O wniosku prokuratury rejonu centralnego w Twerze, dotyczącym tablic na byłym budynku NKWD, Stowarzyszenie Memoriał poinformowało w weekend. P.o. prokuratora rejonu Elwin Bajdin argumentuje w tym wniosku, że dwie tablice zostały umieszczone na gmachu z naruszeniem przepisów. Prokurator powołuje się m.in. na błędnie podany numer budynku w decyzji komitetu wykonawczego Rady Miejskiej Tweru z 9 września 1991 roku. W odniesieniu do tablicy mówiącej o więźniach obozu ostaszkowskiego prokurator stwierdza, iż jej treść nie jest oparta na faktach potwierdzonych dokumentami.

Rosyjski dziennik krytykuje plany usunięcia tablic poświęconych zbrodni katyńskiej w Twerze

Prokurator ocenił, że dwie tablice nie stanowią mienia uczelni medycznej zajmującej gmach, zostały „umieszczone na fasadzie budynku niezgodnie z prawem” i że brak jest danych o tym, na stanie jakiej instytucji się znajdują. Bajdin przypomniał, że co roku uczelnia wydaje zgodę na wizytę w tym miejscu delegacji polskiej, która pod tablicą składa kwiaty. Jednakże udział uczelni w organizowaniu takich wydarzeń nie jest zgodny z jej statutem, „a ich przeprowadzanie tworzy dodatkowe zagrożenie dla bezpieczeństwa studentów i personelu pedagogicznego” – ocenia prokurator.

W okresie od lat 30. do 50. XX wieku w gmachu przy ulicy Sowieckiej 4. w Twerze (noszącym nazwę Kalinin) mieścił się Zarząd NKWD obwodu kalinińskiego. W siedzibie Zarządu NKWD mieściło się wewnętrzne więzienie. Fakty te upamiętnia tablica na fasadzie budynku w języku rosyjskim, która głosi: „Pamięci zamęczonych. Tu w latach 1930-50 znajdował się zarząd NKWD-MGB obwodu kalinińskiego i wewnętrzne więzienie”.

W Rosji negują pochówki ofiar zbrodni katyńskiej w Miednoje

cez/belsat.eu wg PAP

Wiadomości