Sondaż: Ponad połowa Rosjan nie wie, kiedy wybuchła II wojna światowa

Tylko 32 proc. mieszkańców Rosji zna datę rozpoczęcia II wojny światowej, 52 proc. badanych uważa, że wojna wybuchła w 1941 roku – wynika z sondażu Ogólnorosyjskiego Centrum Badania Opinii Publicznej (WCIOM).

6 proc. uczestników badania podało inną błędną datę rozpoczęcia II wojny światowej, 6 proc. podkreśliło, że ma trudności z odpowiedzią, 4 proc. przyznało, że jej nie zna.

Naryszkin: Wybuchowi II wojny światowej winni Polacy i Zachód

Najwięcej uczestników sondażu za główną przyczynę wybuchu wojny uznało walkę o zasoby i strefy wpływów (14 proc.). 13 proc. badanych wskazało, że przyczyną wybuchu konfliktu była niemiecka chęć dominacji na świecie. Co dziesiąty ankietowany uważa, że wojna wybuchła, ponieważ Niemcy chciały zająć Rosję. 7 proc. wskazało, że spowodowały to nieporozumienia między krajami i światowa polityka. 4 proc. osób uznało, że przyczyną wojny było podpisanie paktu Ribbentrop-Mołotow.

W Rosji cztery lata II wojny światowej (1941-45), kiedy to ZSRR walczył po stronie koalicji antyhitlerowskiej, określa się jako Wielką Wojnę Ojczyźnianą.

1939. Białorusini też chcieli bić Niemca

pj/belsat.eu wg PAP

Wiadomości