Rzeczyca: jak z Mickiewicza – wieszcza zrobiono Mickiewicza – bolszewika i czekistę

Władze miejskie białoruskiej Rzeczycy dokonały sprytnej zamiany patrona jednej z ulic.

Tamtejsza Rejonowa Rada Deputowanych podjęła decyzję w tej sprawie 26 marca, ale dziś oficjalny komunikat pojawił się na rządowym portalu informacji prawnych. Zgodnie z nim dotychczasowa ulica Adama Mickiewicza oraz przylegający do niej zaułek Adama Mickiewicza mają nazywać się ulicą i zaułkiem Jewgienija (biał. Jauhiena) Mickiewicza.

Ulicę wieszcza zamieniono w ten sposób na ulicę sowieckiego szpiega-czekisty. Urodzony w 1893 roku w okolicach Równego na Ukrainie Mickiewicz „zasłużył się” dla Białorusi i Rzeczycy tym, że po rewolucji bolszewickiej był komisarzem ds. sprawiedliwości w tym mieście, a następnie komisarzem ujezdu rzeczyckiego.

Jak przypomina dziennikarz z Grodna i działacz Związku Polaków na Białorusi Andrzej Poczobut, Jewgienij Mickiewicz ma też „polskie” karty w życiorysie: karierę rozpoczął od walk z I Korpusem gen. Dowbór-Muśnickiego, a potem jako dowódca pułku szedł wraz z Armią Czerwoną na Warszawę.

Karierę zrobił jednak w GPU – działał jako sowiecki „szpieg-nielegał” w Niemczech, Włoszech, Wielkiej Brytanii, USA i Chinach. Następnie został zwierzchnikiem nielegalnej rezydentury NKWD, a potem szefem katedry w szkole wywiadu KGB. Służba Wywiadu Zagranicznego Rosji (SWR) poświęciła mu na swoim portalu całą stronę.

Źródło svr.gov.ru

Decyzją o uczczeniu postaci sowieckiego szpiega, władze Rzeczycy przywróciły miejską toponimikę z czasów ZSRR. I to w taki sam sposób, w jaki wcześniej jej się wyrzekły. Zanim w czasach niepodległościowej liberalizacji ulicę i zaułek postanowiono nazwać na cześć Adama Mickiewicza, upamiętniały one właśnie postać bolszewickiego komisarza i czekisty.

Mickiewicz w Mińsku zapłakał farbą FOTO

cez/belsat.eu

Wiadomości