Rosjanie nie wierzą w tajny układ Ribbentropa z Mołotowem

Dziennik Wiedomosti, komentując opublikowanie w internecie skanów tajnego protokołu do paktu Ribbentrop-Mołotow, chwali udostępnianie źródeł. Ocenia jednak, że działaniom tym towarzyszą próby tworzenia mitów i że w rosyjskiej pamięci historycznej nadal są sprzeczności.

W artykule redakcyjnym Wiedomosti przypominają, że choć kopie niemieckiej wersji tajnego protokołu były opublikowane w USA w 1948 roku, ZSRR przez wiele lat zaprzeczał jego istnieniu. Dopiero w 1992 roku tajny protokół znaleziono w teczce, w której znajdowały się ściśle tajne dokumenty władz radzieckich i wkrótce opublikowano jego faksymile.

– Wówczas stało się to sensacją. Dla większości historyków sprawa została zamknięta i dzisiaj autentyczność protokołu kwestionują jedynie marginalne środowiska – wskazują Wiedomosti.

Zauważają przy tym, że opublikowanie na przełomie lat 80. i 90. XX wieku ważnych dokumentów o wydarzeniach okresu przedwojennego nastąpiło w okresie, który dla wielu Rosjan wiąże się z nieładem gospodarczym i – „przy udziale obecnej propagandy – z oczernianiem i fałszowaniem historii” i że odbiło się to na percepcji tych dokumentów przez społeczeństwo.

– Niektórzy publicyści również dzisiaj kwestionują autentyczność niektórych dokumentów i wydarzeń – piszą „Wiedomosti”, wymieniając m.in. tajny protokół i „rozstrzelanie polskich jeńców w ZSRR w 1940 roku [zbrodnię katyńską]”.

Czy Rosjanie poznają nazwiska Polaków pochowanych w Miednoje? WIDEO PL

Artykuły tych publicystów „znajdują czytelników” – ocenia dziennik. Wskazuje, że zgodnie z sondażami niezależnego Centrum Lewady w okresie od 2009 do 2017 roku nieznacznie zmieniła się liczba osób, które uważają tajny protokół za autentyczny – wzrosła ona z 38 proc. do 40 proc. Jednak liczba tych, którzy uważają go za fałszywy, wzrosła w tym czasie z 11 proc. do 17 procent.

Udostępnienie ważnych źródeł historycznych jest „bez wątpienia ważne dla edukacji historycznej” – przyznaje dziennik. Wymienia w tym kontekście dokumenty dotyczące Armii Czerwonej.

– Jednak biurokracja próbuje jednocześnie stworzyć nową mitologię przeszłości. Reaguje z irytacją na chęć zestawienia faktów i mitów […] Rozpowszechnia spiskowe wersje wydarzeń i zwyczajne domysły.

Rosyjska Fundacja Pamięć Historyczna opublikowała 31 maja na swojej stronie internetowej skany oryginału paktu Ribbentrop-Mołotow i tajnego protokołu do niego. Dokumenty te fundacja otrzymała z departamentu historyczno-archiwalnego MSZ Rosji. Media powiadomiły o publikacji w miniony weekend.

23 sierpnia 1939 roku minister spraw zagranicznych III Rzeszy Joachim von Ribbentrop oraz ludowy komisarz spraw zagranicznych ZSRR, pełniący jednocześnie funkcję przewodniczącego Rady Komisarzy Ludowych (premiera) Wiaczesław Mołotow – podpisali w Moskwie w obecności przywódcy ZSRR Józefa Stalina sowiecko-niemiecki pakt o nieagresji wraz z tajnym protokołem dodatkowym, mówiącym o podziale stref interesów Niemiec i ZSRR, którego konsekwencją był IV rozbiór Polski.

Rosja: ocena paktu Ribbentrop-Mołotow do rewizji?

pj/belsat.eu wg PAP

Wiadomości