Rosja wycofuje się z międzynarodowej umowy o ochronie cywilów w czasie wojny

Władimir Putin poprosił Dumę Państwową o wycofanie się z Dodatkowych Protokołów IV Konwencji Genewskiej podpisanych w 1977 r. przez ZSRR.

Chodzi o dwa protokoły dodatkowe IV Konwencji Genewskiej z 1949 r., która nakładała obowiązek ochrony cywilów w czasie konfliktów zbrojnych i przewidywała, że przypadkami łamania praw cywilów w czasie wojny zajmuje się specjalna komisja.

W 1977 r. ZSRR podpisał dwa dodatkowe protokoły, które głosiły, że ochrona cywilów będzie dotyczyć też walk „ludów przeciw panowaniu kolonialnemu i obcej okupacji oraz przeciw reżimom rasistowskim”. Kolejny podpisany protokół dotyczył walk prowadzonych wewnątrz kraju z siłami separatystycznymi „pozostającymi pod odpowiedzialnym dowództwem i sprawującymi taką kontrolę nad częścią jej terytorium”.

W uzasadnieniu wniosku napisano, że wynika on ze „znacząco rosnącego ryzyka w obecnej sytuacji międzynarodowej”, oraz „ryzyka nadużywania pełnomocnictw komisji w celach politycznych przez pozbawione skrupułów kraje”. W dokumencie nie wyjaśniono, o jakie ryzyka i kraje konkretnie chodzi.

Rosyjska strona wyraziła też pretensje, że choć corocznie wpłaca środki do budżetu komisji, to nie ma tam żadnego z jej przedstawicieli.

W 2016 r. Rosja wycofała się z umowy o stworzeniu Międzynarodowego Trybunału Karnego dla badania zbrodni wojennych. Stało się tak, gdy prokuratorka Trybunału Fatou Besounda określiła aneksję Krymu jako konflikt ukraińsko-rosyjski, który należy rozpatrywać przez pryzmat prawa o konfliktach zbrojnych.

jb/belsat.eu wg currenttime.tv ria.ru

 

Wiadomości