Rosja: system rozpoznawania twarzy skontroluje samoizolację

Władze Moskwy będą kontrolować przestrzeganie przez mieszkańców nakazu samoizolacji za pomocą systemu rozpoznawania twarzy. W trybie pilnym zostanie on zainstalowany w 175 tysiącach kamerach monitoringu miejskiego.

Dziennik Kommiersant, który doniósł o tych planach, powołuje się na dwa źródła – jedno w moskiewskim merostwie i drugie, zaznajomione z tym procesem. Odpowiedni sprzęt został już zakupiony, ale jeszcze nie został w pełni zainstalowany. Wymaga to kilku tygodni.

Dane z kamer mają być połączone z danymi operatorów telefonii komórkowej. Wyposażenie – system NTechLab – został zakupiony jeszcze w styczniu. Merostwo zakupiło także serwery, odpowiednie komputery i narzędzia do przetwarzania danych.

Przestępcze niedbalstwo: Putin o naruszaniu nakazu samoizolacji

System – według źródeł Kommiersanta – zostanie na pierwszym etapie użyty do śledzenia osób, które już naruszyły nakaz kwarantanny. Do systemu wprowadzone zostaną zdjęcia tych osób. Ponadto do systemu mogą zostać wprowadzone fotografie tych ludzi, które zachorowali na lekką formę Covid-19 i nie trafili do szpitala, a leczą się w domu.

System będzie również w stanie „rejestrować podejrzaną aktywność w poszczególnych budynkach i na klatkach schodowych” – zapowiada Kommiersant. W tym wypadku – jak twierdzi jedno ze źródeł dziennika – monitorowane byłyby „szczególnie niebezpieczne” budynki. System informowałby o tym, że ktoś do nich wchodził.

Dodatkowe kamery mogą zostać rozmieszczone przy wejściach do parków i w szczególnie uczęszczanych miejscach. Prócz samego rozpoznawania twarzy służyłyby do zidentyfikowania miejsc, w których – mimo zaleceń władz – nie zmniejszyła się liczba odwiedzających.

Koronawirus w kancelarii Putina

Eksperci cytowani przez Kommiersanta wskazują, że tego rodzaju monitoring zastosowano w Chinach, na Tajwanie, a także w krajach europejskich. Dziennik zaznacza przy tym, że obecnie wykorzystanie danych o lokalizacji abonentów telefonów komórkowych i informacji lekarskich o pacjentach regulują konstytucja Rosji i ustawa o łączności. Prawo nie pozwala na gromadzenie i wykorzystanie danych o życiu prywatnym bez zgody danej osoby – przypomina Kommiersant.

cez/belsat.eu wg PAP

Wiadomości