Rosja nie podpisała z Białorusią umowy o wzajemnym respektowaniu wiz

O gotowym do podpisania dokumencie jeszcze wczoraj informowała rosyjska gazeta Kommiersant. Białorusini stwierdzili dziś jednak, że nie zdążyli z „procedurami wewnętrznymi”.

Gazeta Kommiersant zapowiadała, że porozumienie międzyrządowe o wizach krótkoterminowych zostanie podpisane na posiedzeniu rady ministrów Państwa Związkowego Rosji i Białorusi w Brześciu z udziałem szefów rządów obu krajów Dmitrija Miedwiediewa i Siarhieja Rumasa.

Białorusinom otworzą granicę z Europą?

Kommiersant cytował opinię źródła dyplomatycznego, zaznajomionego z treścią umowy.

Zapowiada ono, iż po jej podpisaniu „cudzoziemcy z wizą rosyjską czy białoruską będą mogli na jej podstawie wjeżdżać do każdego z tych państw w każdym miejscu dowolnym środkiem transportu i znajdować się na terytorium każdego z dwóch krajów przez taki okres, na jaki zezwala otrzymana wiza”.

Dziennik zaznaczał, że aby umowa weszła w życie, musi jeszcze przejść proces ratyfikacji przez parlamenty i podaje, że strona białoruska ma nadzieję, iż dojdzie do tego przed majem 2019 roku.

To samo źródło dyplomatyczne powiedziało Kommiersantowi, że podpisanie umowy będzie „krokiem na drodze stworzenia wspólnej przestrzeni migracyjnej”. Jako główny cel rozmówca gazety określił „wspólną wizę Państwa Związkowego Rosji i Białorusi”.

Niejasne przy tym do końca były niektóre aspekty wzajemnego uznania wiz, dotyczące m.in. kontroli granicznych oraz dalszego losu strefy przygranicznej, ustanowionej przez Rosję na jej granicy z Białorusią. Kommiersant podaje jednak, iż zdaniem urzędników rosyjskich „kwestia graniczna jest praktycznie rozwiązana”.

Przejście graniczne między Białorusią a Rosją? Różne cele, różne interesy

Dziennik przypominał też, że zawarty przez dwa kraje w 1995 roku traktat o przyjaźni i dobrym sąsiedztwie mówił o „otwartości” granicy między nimi. Wówczas Moskwa i Mińsk ustaliły, że kontrole graniczne będą przeprowadzane na granicach zewnętrznych obu państw z krajami trzecimi.

Ostatecznie jednak do podpisania porozumienia… nie doszło.

– Dziś nie podpisaliśmy porozumienia wizowego. Strona białoruska przed posiedzeniem Rady Ministrów nie zdążyła ukończyć procedur wewnątrzkrajowych. Myślę, że w najbliższym czasie zakończymy je i porozumienie będzie gotowe do popisania – oznajmił w Brześciu białoruski premier.

cez/belsat.eu wg PAP

Wiadomości