Rada i Sekretariat Związku Pisarzy Białoruskich są zaniepokojone położeniem Biełsatu

 

Zniknięcia z eteru jedynej nadającej po białorusku telewizji obawia się Związek Pisarzy Białoruskich. Literaci na swojej stronie umieścili oświadczenie, w którym nazywają Biełsat swoją mównicą i odwołują się do wspólnego z Polakami doświadczenia dyktatury.

„Rada i Sekretariat Związku Pisarzy Białoruskich, dołączające do kampanii poparcia kanału Biełsat, wyrażają swoje zaniepokojenie sytuacją, która w ostatnim czasie powstała wokół jedynego niezależnego białoruskojęzycznego kanału telewizyjnego.

 Będąc świadomym wagi otrzymywania przez obywateli Białorusi obiektywnej i nieocenzurowanej informacji po białorusku, Związek Pisarzy Białoruskich apeluje do strony polskiej o ponowne przejrzenie planów związanych z likwidacją Biełsatu.

 Biełsat przez 9 lat swojego istnienia szeroko naświetlał sytuację kulturalną, stawał się mównicą dla działaczy kultury, niezależnych literatów, artystów, muzyków, którzy nie mają na Białorusi dostępu do oficjalnej telewizji i mediów w ogóle.

 Niezależne źródła informacji są nieodłączną częścią funkcjonowania europejskiej wspólnoty demokratycznej, a ich osłabienie i likwidacja czynią Białorusinów bezbronnymi, co w warunkach totalnej rusyfikacji i agresywnego naporu „Rosyjskiego świata”, może mieć rzeczywiście dramatyczne następstwa.

 Liczymy, że państwo polskie, które samo przez dziesięciolecia cierpiało pod uciskiem dyktatury, znajdzie możliwość zachowania telewizji Biełsat i pozostanie wierne zasadom wolności słowa i demokracji.”

W Internecie dalej trwa zbiórka podpisów pod petycją poparcia dla Biełsatu.

WD, PJr za lit-bel.org

Wiadomości