Przewodniczący białoruskiego senatu złożył kwiaty w Zaleszanach

Michaił Miasnikowicz udał się dziś do Białegostoku, a także odwiedził miejsce pamięci w Zaleszanach, które w 1946 r. zostały spacyfikowane przez żołnierzy antykomunistycznego podziemia.

W Zaleszanach białoruski polityk złożył wieniec pod krzyżem upamiętniającym zabitych mieszkańców wsi i wygłosił krótkie przemówienie do zgromadzonych.

29 stycznia 1946 r. Pogotowie Akcji Specjalnej dowodzone przez Romualda Rajsa („Burego”) spaliło wieś oraz zabiło 16 jej mieszkańców. Wśród ofiar były kobiety i dzieci.

W Zaleszanach białoruski polityk złożył wieniec pod krzyżem upamiętniającym zabitych mieszkańców wsi i wygłosił krótkie przemówienie do zgromadzonych:

– Witam mieszkańców Zaleszan i wszystkich nieobojętnych ludzi, którzy tu się zgromadzili. Chcę wam podziękować, za to, że zachowujecie pamięć o tych tragicznych dla Białorusinów wydarzeniach. Dziś oddajemy daninę pamięci cywilnym mieszkańcom Podlasia, którzy byli zabici, spaleni żywcem przez bandytów Burego. Wśród osób, które ucierpiały były kobiety i dzieci. Zostały zniszczone całe wsie, w których żyli nasi ziomkowie. Tu co się wydarzyło, na zawsze zostawiło w naszych sercach głębokie rany. Dziś na świecie panuje duży niepokój. Trwają konflikty wojenne, pojawiają się źródła niestabilności. Białoruś zawsze trzyma się zasad pokojowej polityki i zawsze robiła wszystko, by konflikty rozwiązywać na drodze pokojowej. Nasz kraj był zawsze źródłem bezpieczeństwa w regionie. Jesteśmy przekonani, że w każdym zakątku świata trzeba zachowywać pokój, robić wszystko, by ludzie ocaleli. O tym rozmawialiśmy z najwyższym kierownictwem Polski w ramach mojej wizyty. I polskie władze usłyszały nasze zaniepokojenie.

Nasze wysiłki są skierowane na podniesienie poziomu życia mieszkańców, a także na zapewnienie im pokoju i dobrobytu. Nie jesteśmy obojętni wobec losu etnicznych Białorusinów za granicą. My o was pamiętamy. Dziękujemy, że zachowujecie białoruskie tradycje i białoruską kulturę. Zwróciłem uwagę polskiego rządu i Senatu na konieczność wsparcia Białorusinów w Polsce. Polskie władze nas zapewniły, że Białorusini zamieszkujący Polskę nie zostaną skrzywdzeni. Dziękuję wszystkim zgromadzonym. Zawsze będziemy pamiętać o tej ofierze, jaką złożyli Białorusini tu w Zaleszanach. I będziemy zawsze robić to, co od nas zależy, żeby to się nie powtórzyło.

Biełsat poświęcił tej tragedii film dokumentalny pt. „Siaroża”.

“Siaroża” – mocny dokument o Białorusinie z Podlasia

jb/belsat.eu

Wiadomości