Przedstawicielka UE na Białorusi: Bruksela i Mińsk inaczej rozumieją reformy

Andrea Wiktorin oświadczyła, że Unia Europejska jest dalej gotowa wspierać Białoruś w reformowaniu gospodarki. Jednak bardzo często rozumienie tych reform przez Unię i Białoruś jest różne.

– Często spotykamy się na różnych posiedzeniach z przedstawicielami białoruskich władz, wykorzystujemy te same słowa, ale nadajemy im różny sens. Jeśli mówimy o reformach, wychodzi na to, że Unia Europejska trochę inaczej je rozumie, niż władze Białorusi – podkreśliła szefowa przedstawicielstwa UE w Mińsku podczas Październikowego Forum Gospodarczego.

Andrea Wiktorin stwierdziła, że wskaźniki ekonomiczne Białorusi w ciągu ostatnich lat można oceniać pozytywnie. Jednak pełnowartościowy wzrost gospodarczy zależy od „głębokości reform”.

– Wciąż uważamy reformę sektora państwowego za jedną z najważniejszych kwestii porządku dnia. To oznacza, że potrzebna jest modernizacja. Trzeba też obrać kurs na prywatyzację, by powiększyć produktywność i efektywność, przyciągnąć więcej inwestycji – podkreśliła unijna urzędniczka.

Według Wiktorin, białoruskie władze muszą dać więcej możliwości sektorowi prywatnemu i małemu biznesowi, poprawić klimat inwestycyjny i rozwijać gospodarkę cyfrową. Przedstawicielka Unii Europejskiej uważa także za konieczny rozwój kształcenia uniwersyteckiego na Białorusi zgodnie z zasadami Procesu Bolońskiego.

Kolejną ważną dla UE kwestią jest jakość administracji państwowej – w tym władzy sądowniczej. Wiktorin podkreśliła, że władze państwowe muszą opierać się na jednej zasadzie – „administracja państwowa nie włada, a służy obywatelom i biznesowi”.

– Przywykliśmy w Unii Europejskiej do tego, że właśnie administracja pracuje dla ludzi, a nie na odwrót – dodała Andrea Wiktorin.

Pochodząca z Niemiec urzędniczka podkreśliła, że Bruksela dalej planuje współpracować z Mińskiem i pomagać mu w przemianach.

– Kontynuujemy poszukiwanie możliwości dialogu. Jesteśmy gotowi wspierać Białoruś za pomocą funduszu reform strukturalnych i dzielić się doświadczeniami reform – oświadczyła Andrea Wiktorin.

Czytajcie również:

ii, pj/belsat.eu

Wiadomości