Przeciwko Mikole Statkiewiczowi wszczęto postępowanie karne

Kandydatowi na prezydenta z roku 2010, a następnie więźniowi politycznemu tym razem postawiono zarzuty dotyczące „organizacji działań poważnie naruszających ład publiczny”.

O wszczęciu postępowania poinformowała jego żona Maryna Adamowicz.

Толькі што стала вядома, што Мікола Статкевіч, які заўтра павінен быў выйсці на волю, "затрыманы па падазрэнню у…

Opublikowany przez Marinę Adamovich Poniedziałek, 29 czerwca 2020

 

Mikołę Statkiewicza 31 maja zatrzymali milicyjni tajniacy, kiedy jechał na spotkanie połączone ze zbiórką podpisów na rzecz niezależnej kandydatki na prezydenta Swiatłany Cichanouskiej. Następnego dnia skazano go na 15 dni aresztu, a następnie – jeszcze 15. Jutro miał wyjść na wolność, ale pozostanie w areszcie.

Statkiewicz skazany. Białoruski opozycjonista trafił do aresztu

Za „organizację działań poważnie naruszających ład publiczny” odpowiedni artykuł KK Białorusi przewiduje do 3 lat pozbawienia wolności.

W 2011 roku polityka skazano na 6 lat pozbawienia wolności za rzekome zorganizowanie zamieszek ulicznych w Mińsku – w wyborczy wieczór 2010 roku. Statkiewicz był wówczas jednym kontrkandydatów Alaksandra Łukaszenki.

W obecnych wyborach weteran „starej opozycji” i były więzień polityczny wsparł kandydaturę Siarhieja Cichanouskiego, a po jego aresztowaniu – Swiatłany Cichanouskiej, która zgodziła się wystartować w zastępstwie męża.

Karaluchowi – STOP! Jak białoruski bloger rzucił wyzwanie Łukaszence

63-letni Mikoła Statkiewicz w przeszłości był zawodowym żołnierzem oficerem w stopniu podpułkownika wojsk rakietowych. Swoją przygodę z polityka jeszcze pod koniec lat 80 XX w., kiedy opublikował koncepcję tworzenia białoruskiej armii realizowaną po otrzymaniu przez Białoruś niepodległości. Był jednym z białoruskich wojskowych, który publicznie potępił pucz Janajewa w Moskwie w 1991 r. W tym samym czasie był również inicjatorem utworzenia Białoruskiego Stowarzyszenia Wojskowych – którego członkowie publicznie składali przysięgę na wierność tworzącemu się niezależnemu państwu.

W czasie rządów Łukaszenki Statkiewicz kilkadziesiąt razy trafiał do aresztu. Dwukrotnie wszczynano przeciwko niemu postępowanie karne – przed wyborami w 2012 i 2006 r. Po spacyfikowanej demonstracji powyborczej 19 grudnia 2010 r. Statkiewicz został uznany przez reżim Łukaszenki za „prowodyra zamieszek” i skazany na 6 lat kolonii karnej o zaostrzonym rygorze.

Statkiewicz i pozostali „polityczni” wychodzą na wolność!

Wyrok 6 lat wiezienia wydany w 2011 r. był najsurowszym ze wszystkich wydanych przez białoruskie sądy wobec uczestników antyłukaszenkowskiego powyborczego protestu.

Byli więźniowie polityczni upamiętnili pacyfikację Płoszczy w 2010 roku

ii, cez/belsat.eu

Wiadomości