Prorosyjskie nastroje wśród Białorusinów mocno osłabły w ciągu jednego miesiąca

Według badania przeprowadzonego przez „Białoruski Warsztat Analityczny”, coraz mniej Białorusinów widzi swój kraj w ścisłym sojuszu z Rosją.

Badanie opinii  publicznej przeprowadzono dwukrotnie 15 grudnia ub. r. i 15 stycznia 2016 r. Respondenci odpowiadający na pytanie „Gdzie lepiej by się żyło Białorusinom?” mieli do wyboru dwie odpowiedzi – w sojuszu z: Europą lub Rosją. Okazało się, że o ile w pierwszym terminie odsetek wybierających Rosję wynosił 69,9 proc., to miesiąc później ten wskaźnik spadł do poziomu 57,7 proc. Badacze podkreślają, że nigdy wcześniej nie zaobserwowali takiego spadku prorosyjskich nastrojów na Białorusi.

Zaobserwowano również niewielki wzrost odsetka tych, którzy widzą miejsce Białorusi w Unii Europejskiej – z 15,1 proc. do 16,8. Obecnie również jedynie 4,9 proc. respondentów widzi Białoruś jako autonomiczny podmiot Federacji Rosyjskiej.

Według ekspertów obecnych na prezentacji raportu z badań, spadek prorosyjskich nastrojów to efekt agresywnej polityki zagranicznej prowadzonej ostatnio przez Rosję.

Jb/ www.belsat.eu/ «Ежедневник»

Wiadomości