Premier Białorusi: będzie tania ropa i gaz, będzie integracja

Siarhiej Rumas oznajmił w Moskwie, że dalsza integracja jego kraju i Rosji jest możliwa tylko w powiązaniu z rozstrzygnięciem kwestii kształtowania cen gazu ziemnego i ropy naftowej. Szef białoruskiego rządu rozmawiał z rosyjskim premierem Dmitrijem Miedwiediewem.

– Nasze stanowisko w rozmowach było jasne i konsekwentne: dalsza integracja jest możliwa tylko w powiązaniu z rozstrzygnięciem najbardziej palących kwestii gospodarczych. Odnosimy do nich kształtowanie cen ropy naftowej i gazu, bariery w dostępie towarów na krajowe rynki wewnętrzne oraz różne warunki wsparcia producentów, w tym poprzez subsydia – powiedział Rumas.

Dodał, że wszystkie te kwestie zostały rozwiązane w przygotowanych przez Rosję i Białoruś tzw. mapach drogowych dotyczących dalszej integracji gospodarczej obu krajów w ramach Państwa Związkowego.

Białoruskie władze utajniają szczegóły „pogłębienia integracji” z Rosją

Premier powiedział także, że dla Białorusi „rosnący skutek negatywny” ma tzw. manewr podatkowy, przeprowadzany przez Rosję w jej sektorze naftowym. Polega on na stopniowym znoszeniu ceł eksportowych na rosyjską ropę i podnoszeniu podatku od wydobycia surowca. Zyskuje na tym rosyjski budżet, ale jego skutkiem jest zwiększenie ceny rosyjskiego surowca i spadek opłacalności eksportu paliw wytwarzanych z niego na Białorusi.

Integracja za tanią ropę? Umowa Białorusi z Rosją tego nie przewiduje

Białoruś i Rosja dotąd nie porozumiały się w sprawie ceny rosyjskiego gazu dla Mińska w 2020 roku. Według ekspertów odkładanie ustaleń w sprawie ceny surowca, podobnie jak w kwestii rekompensat dla Mińska za manewr podatkowy, to element presji Moskwy w negocjacjach na temat dalszej integracji.

Media w Rosji podały niedawno, że Moskwa i Mińsk uzgodniły 16 z 31 „map drogowych” dotyczących pogłębienia współpracy gospodarczej. Pięć tych programów dotyczy takich kwestii, jak utworzenie jednolitych rynków energii elektrycznej, ropy, gazu i produktów naftowych oraz rozwoju elektrowni atomowej. Według doniesień medialnych zatwierdzenie „map drogowych” w sferze gospodarki nastąpi w Moskwie 8 grudnia, gdy przypadać będzie 20. rocznica podpisania przez Rosję i Białoruś umowy o Państwie Związkowym.

Media: Moskwa i Mińsk uzgodniły ponad połowę treści integracyjnych „map drogowych”

mh, cez/belsat.eu wg PAP, belta.by

Wiadomości