Pracujący cudzoziemcy na Mazowszu: Ukraińcy przed Białorusinami

Aktualne dane na temat obcokrajowców, którzy pracują legalnie, a więc opłacają składki i mają prawo do świadczeń, podaje Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Ukraińcy na czele

Z danych statystycznych ZUS wynika, że w województwie mazowieckim wciąż przybywa cudzoziemców zgłoszonych do ubezpieczeń. Pod koniec grudnia 2018 r. było ich 156,3 tys., natomiast pod koniec sierpnia 2019 r. już niemal 170 tys.

Pomimo, że w regionie pracują przedstawiciele ponad 162 narodowości, to i tak wciąż najliczniejszą grupę stanowią obywatele Ukrainy. Wg najnowszych danych jest ich ponad 104 032, co stanowi aż 61% pracujących u nas cudzoziemców.

Daleko za nimi są Białorusini, których jest 14 420 (8,5 proc.) i Wietnamczycy – 6 159 (tylko 3,6 proc.) Największym wzrostem od 31 grudnia poprzedniego roku przypadł właśnie na Ukraińców (więcej o 11 446) i Białorusinów (więcej o 1 499).

Największe spadki „odnotowali” z kolei obywatele Wietnamu (mniej o 473), Chin (mniej o 446) i Nepalu (mniej o 233).

Stabilność u progu kryzysu. Białorusinów ratuje praca za granicą

W Warszawie najwięcej

Województwo mazowieckie nie jest jednolite pod względem rozmieszczenia pracowników spoza naszego kraju. Spośród 169 857 zgłoszeń do ubezpieczeń aż 144 767 pochodzi z trzech warszawskich oddziałów ZUS, co stanowi 85 proc. ogólnej liczby.

Pozostałe oddziały również odnotowały jednak wzrost względem poprzedniego okresu. Np. wg stanu na 31 sierpnia w płockim oddziale ZUS, który obejmuje zasięgiem północną część województwa, jest 9 238 pracujących obcokrajowców, czyli o 1 867 więcej niż w grudniu 2018 r. Za wzrost odpowiadają głównie Ukraińcy, których przybyło 1 449, w sumie dając 6 107 osób.

Własna firma? Niechętnie…

Przybysze z zagranicy nieczęsto decydują się na założenie firmy w Polsce. Własną działalność w województwie mazowieckim prowadzi zaledwie 3,8 proc. obcokrajowców (6 453 osób). Najwięcej firm jest w rękach Ukraińców, bo aż 1 345 (1,3 proc. zgłoszeń do ubezpieczeń obywateli Ukrainy), ale wynika to zapewne z tego, że jest ich znacznie więcej niż pozostałych nacji. Przedsiębiorczością zaskakują natomiast Wietnamczycy, bo własną działalność prowadzi 668 osób, a to z kolei stanowi aż 10,8 proc. obywateli tego państwa zgłoszonych do ubezpieczeń w Polsce.

Około 20 tys. Białorusinów zamieszkało w Polsce na podstawie zgody na pobyt

Błędny „budowlany” stereotyp

ZUS przeanalizował zgłoszenia do ubezpieczeń z grudnia poprzedniego roku zwracając uwagę na sekcje PKD płatników składek. Okazuje się, że najwięcej obcokrajowców pracuje w dziale „N” obejmującym działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierającą (24,8 proc). Dalej znajduje się dział „C” – przetwórstwo przemysłowe (15,4 proc.) oraz dział „H” – transport i gospodarka magazynowa (12,1 proc.) Dopiero na czwartej pozycji jest budownictwo, czyli dział „F”, w którym zatrudnienie znalazło 11,6 proc. cudzoziemców.

cez/belsat.eu wg zus.pl, eostroleka.pl

Wiadomości