Polska i Białoruś przywrócą rzeczne meandry Puszczy Białowieskiej

Dyrekcje parków narodowych, urzędnicy i naukowcy z obu państw spotkają się za tydzień po białoruskiej stronie Puszczy Białowieskiej, by omówić transgraniczny projekt renaturalizacji Narewki.

Rzeka ta została uregulowana już w XIX wieku, co ułatwiło pozyskiwanie i transport drewna. Szybszy odpływ wody z rzeki jest jednak zagrożeniem dla Puszczy Białowieskiej, przez którą przebiega. Właśnie przez to ten bezcenny obszar, rezerwat UNESCO wysycha.

Sałamianka płynie przez Puszczę Białowieską uregulowanym korytem. Zdjęcie: greenbelarus.info

– W ostatnich latach zgubny efekt melioracji na terenie parku narodowego stał się bardziej widoczny w związku ze zmianami klimatu. Obniża się poziom wód gruntowych. Wiosną życiodajna wilgoć przestała zbierać się w puszczy we wcześniejszych objętościach. Skutkuje to masowym wysychaniem lasów świerkowych i jesionowych po białoruskiej i polskiej stronie. Puszcza Białowieska to jeden las – na stronie portalu ptushki.org skomentował Alaksandr Winczewski, dyrektor białoruskiej organizacji Ochrona Ptaków Ojczyzny (APB).

Dlatego niezbędny jest trangraniczny projekt przywrócenia dawnego biegu puszczańskich rzek. Po stronie białoruskiej władze parku i wolontariusze APB zaczęli renaturalizować osuszone bagna Dzikij Nikar, Papielaua, Dzikaje. Przywrócili też dawny bieg uregulowanej rzeczce Sałamianka.

Wolontariusze Ochrony Ptaków Ojczyzny przywracają dawny bieg Sałamianki. Zdjęcie: greenbelarus.info/Maksim Niamczynau

Szczególnie istotne dla całego lasu jest przywrócenia dawnego biegu transgranicznej Narewce. To główna rzeka Puszczy Białowieskiej, a spowolnienie jej biegu może poprawić sytuację hydrologiczną lasu.

– Jeśli spojrzymy na mapę, zobaczymy, że polski i białoruski parki narodowe są nanizane na tą rzekę. Dlatego projekt renaturalizacji Narewki ma ważny aspekt transgraniczny. Chcemy, by projekt ten można było uznać za pokazowy, interesujący nie tylko dla naukowców, ale też turystów – powiedział Alaksandr Bury, dyrektor białoruskiego Parku Narodowego “Puszcza Białowieska”.

Uregulowana Narewka płynie obok starego koryta. Zdjęcie: ptushki.org/Daniel Rоsengren /FZS

Rozmowy o przywróceniu rzece dawnego biegu odbędą się 5 i 6 grudnia po białoruskiej stronie puszczy. Stronę polską będą reprezentować Michał Krzysiak, dyrektor Białowieskiego Parku Narodowego, przedstawiciele Lasów Państwowych i organizacji społecznych.

Ze strony białoruskiej w spotkaniu udział wezmą władze Parku Narodowego “Puszcza Białowieska”, Brzeskiego Obwodowego Komitetu Zasobów Naturalnych i Ochrony Środowiska, pracownicy naukowi Brzeskiego Państwowego Uniwersytetu Technicznego i Narodowej Akademii Nauk Białorusi, poleskiego zarządu gospodarką wodną. W seminarium wezmą też udział białoruscy społecznicy z Ochrony Ptaków Ojczyzny i organizacji społecznej “Bagna”.

Seminarium jest częścią wspólnego projektu białoruskiego parku narodowego APB i Frankfurckiego Towarzystwa Zoologicznego.

Bartnicy. Jak dziadowie miód zbierali

pj/belsat.eu wg ptushki.org

Wiadomości