Plany białoruskiej młodzieżówki narodowej: Rok Wielkiego Księstwa Litewskiego i wybory

Dziś w Mińsku odbyła się konferencja prasowa Młodzieży BNF, w czasie której ogłoszono plany na rok 2017, wybory lokalne w roku 2018 a także parlamentarne i prezydenckie w 2020 roku.

Przewodniczący Młodzieży BNF Juraś Łukaszewicz. Fotografia narodny.org

Członkowie Rady Młodzieży BNF przyjęli uchwałę odnośnie bezwizowego wjazdu na teren Białorusi dla obywateli Unii Europejskiej oraz Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju.

„Uważamy, że takie decyzje pozwolą bardziej otworzyć nasz kraj dla obcokrajowców, zwiększą wymianę kulturalną. Sprzyja to większej współpracy pomiędzy Białorusią i Unią Europejską. Uchwała o trybie bezwizowym dla obywateli UE i Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju była przyjęta jednogłośnie”, – informuje moladz.info.

Na studenckim posiedzeniu Rady Młodzieży BNF została podjęta decyzja o nazwaniu roku 2017-go rokiem Wielkiego Księstwa Litewskiego, a roku 2018 – rokiem Białoruskiej Republiki Ludowej.

„Ogłaszamy rok 2017 rokiem Wielkiego Księstwa Litewskiego i przygotowujemy się do organizowani akcji, imprez i kampanii propagujących historię WKL, jako nieodłącznej części historii Republiki Białoruś. Główną ideą tej wielkiej kampanii jest zwrócenie uwagi młodzieży białoruskiej na naszą bogatą historię, pokazanie, że nasza historia nie rozpoczyna się w roku 1917, a dużo wcześniej […] Rok 2018 ogłaszamy rokiem Białoruskiej Republiki Ludowej, jako pierwszej próby odnowienia naszej państwowości oraz w związku ze stuleciem BRL.”

Juraś Łukaszewicz, przewodniczący Młodzieży BHF poinformował belsat.eu:

„Opracowaliśmy kampanię pod wspólną nazwą „20/20″, która łączy w sobie wybory lokalne, parlamentarne i prezydenckie. Będziemy wybierać najlepszych członków spośród lokalnych komórek i wysuwać ich kandydaturę w wyborach parlamentarnych ze środków sprzymierzeńców organizacji i wniosków członków Młodzieży BHF.”

O planach w związku z wyborami prezydenckimi w 2020 roku przewodniczący Młodzieży BNF póki co nic nie mówił.

Po co Białorusini bawią się w parlament?

Save the date

Według rec.gov.by wybory przedstawicieli lokalnych przedstawicieli do Rady Deputowanych Republiki Białoruś powinny odbyć się najpóźniej 20 lutego 2018 roku. Wyboru prezydenckie odbędą się nie później, niż 30 sierpnia 2020 roku.

Deputowani do Izby Reprezentantów Zjazdu Narodowego Republiki Białoruś (niższej izby parlamentu) zostaną wybrani do 10 września 2020 roku, a wybory członków Rady Republiki (wyższej izby parlamentu) nie później niż 11 września 2020 roku.

WD, PJr, belsat.eu

Wiadomości