PAH przekazuje paczki z żywnością odciętym od świata mieszkańcom Donbasu

Paczki z żywnością są niezbędne, by zapewnić przetrwanie mieszkańcom wsi w Donbasie na wschodzie Ukrainy, którzy przez zamknięcie transportu są odcięci od świata; ich sytuacja materialna jest bardzo trudna – mówi PAP Anna Duda, kierowniczka misji PAH na Ukrainie.

Rozmówczyni PAP podkreśla, że w związku z pandemią koronawirusa sytuacja w tym dotkniętym trwającym konfliktem regionie „cały czas jest trudna, a trudności pogłębiają się” na skutek wdrożonych restrykcji.

– Z jednej strony są one, oczywiście, bardzo potrzebne, z drugiej, powodują określone problemy, w tym natury humanitarnej – dodaje.

Jak zaznacza Anna Duda, szczególnej pomocy potrzebują osoby starsze na terenach wiejskich położonych przy linii kontaktowej, rozdzielającej obszary pod i poza kontrolą ukraińskiego rządu.

– Łańcuchy dostaw w dużej mierze zostały zaburzone, nie ma transportu publicznego, osoby te są odcięte od świata – wskazuje.

Zwraca też uwagę na inny problem: ludzie nie mogą wypłacać pieniędzy z bankomatów, bo nie ma ich w najbliższej okolicy, a mieszkańcy rzadko posiadają oszczędności i żyją z miesiąca na miesiąc.

Pytana o to, w jaki sposób ludzie radzą sobie z trudną sytuacją materialną, podkreśla, że osoby, które miały taką możliwość, wyjechały do innych regionów kraju, gdzie jest więcej okazji do zarobku. Ci, którzy z różnych względów nie mogą opuścić domów, są wspierani przede wszystkim przez organizacje humanitarne; ważną rolę odgrywają też miejscowe ośrodki pomocy społecznej. Dotychczas mogli oni np. sprzedawać plony rolne czy przetwory mleczne ze swoich gospodarstw na targach i w ten sposób sobie dorobić, obecnie w związku z brakiem transportu publicznego nie ma takiej możliwości.

– Paczki żywnościowe są obecnie praktycznie niezbędne, by zapewnić osobom na tych terenach – w pobliżu linii kontaktowej – przetrwanie – oznajmiła Duda.

PAH dostarcza także środki higieniczne. Obecnie organizacja dociera z pomocą do blisko 7 tysięcy osób, głównie osamotnionych, w podeszłym wieku, z chorobami przewlekłymi.

W środę Polska Akcja Humanitarna rozpoczęła dystrybucję paczek żywnościowych i higienicznych dla 190 osób starszych, często z niepełnosprawnościami, będących pod opieką Centrum Pomocy Społecznej w Siwersku w obwodzie donieckim; paczki powinny wystarczyć na miesiąc.

Polska wspiera Ukrainę w walce z epidemią gruźlicy WIDEO

PAH na wschodzie Ukrainy pracuje też z młodzieżą. Duda wskazuje, że w związku z zamknięciem szkół z uwagi na Covid-19 dzieci i młodzież straciły możliwość nie tylko nauki, ale też np. uzyskania pomocy psychologicznej czy edukacji w zakresie profilaktyki związanej z minami i niewybuchami. Anna Duda zwraca przy tym uwagę, że Donbas to jeden z najbardziej zaminowanych obszarów świata). Jak zaznacza, w rejonach wokół linii kontaktowej ok. 60 procent dzieci nie ma dostępu do Internetu, więc nie może korzystać z rozwiązań zdalnych. Również nauczyciele nie są przygotowani do prowadzenia zajęć online. Duża grupa uczniów jest więc w praktyce pozbawiona obecnie dostępu do edukacji.

Dzieci mierzą się z frustracjami, lękami, często też z zespołem stresu pourazowego (PTSD), który bywa dziedziczony po rodzicach, również doświadczających ciągłego stresu, wynikającego z życia w strefie konfliktu i m.in. trudnej sytuacji ekonomicznej. W regionie poziom bezrobocia jest dwukrotnie wyższy niż w pozostałej części kraju – informuje Duda.

Pytana o sytuację w lokalnych szpitalach w związku z epidemią, Anna Duda informuje, że w zamieszkanych przez ok. 5 mln ludzi obwodach donieckim i ługańskim przygotowano jedynie 113 miejsc dla pacjentów w ciężkim stanie chorych na Covid-19. „Obawy budzi brak pełnych, rzetelnych danych na temat faktycznej skali” epidemii; 68 proc. miejscowych szpitali zgłasza brak możliwości pobierania próbek – informuje przedstawicielka PAH.

Jak dodaje, średnia wieku lekarzy w regionie to 60 lat, więc również oni znajdują się w grupie ryzyka. Według niej potrzeby personelu pracującego w placówkach medycznych w zakresie środków ochronnych są niezaspokojone.

Ukraińskie dzieci, które ucierpiały na wojnie, wypoczywały w Polsce

Duda zwraca też uwagę na trudną sytuację materialną mieszkańców terenów poza kontrolą Kijowa, gdzie około 300 tysięcy emerytów nie może odbierać emerytury, którą dotychczas wypłacało po drugiej stronie linii kontaktowej. Kolejnych ok. 160 tysięcy osób, które wypłacało w ten sposób środki, również straciło taką możliwość, a usługi online ukraińskich banków są zablokowane na obszarach niepodlegających rządowi ukraińskiemu. To duża grupa, która pozbawiona jest środków do życia, „nasi partnerzy z tych terenów mówią o narastającym ryzyku głodu” – ostrzegła.

jb/belsat.eu wg PAP

Wiadomości