Okno na Europę i polskie szkoły. O czym Karczewski rozmawiał w Mińsku

Marszałek senatu odwiedził dziś Białoruś z jednodniowa wizytą. Zanim dotarł na obchody 30-lecia Związku Polaków na Białorusi, rozmawiał z przewodniczącym izby wyższej białoruskiego parlamentu.

W rozmowie z dziennikarzami, podkreślił europejskie aspiracje białoruskich władz. Mówił też o roli Polski w zbliżeniu Białorusi z Unią Europejską.

– To Polska musi otwierać szeroko bramy dla Białorusi, która tego chce. To wynika z rozmowy z panem przewodniczącym [Rady Republiki Michaiłem Miasnikowiczem] oraz panem gubernatorem okręgu grodzieńskiego. Mówią o tym, że chcą do Europy, chcą współpracować z Unią Europejską i Polską. I Polska może być oknem dla Białorusi do współpracy z Europą – podkreśla Karczewski. – To jest bardzo ważna deklaracja z punktu widzenia bezpieczeństwa i stosunków międzynarodowych i potrzebne jest dalsze rozwijanie tej współpracy.

Dalsze rozmowy na tym poziomie mają się odbyć w październiku lub listopadzie. Marszałek senatu planuje zorganizować wtedy forum regionalne z udziałem m.in. przewodniczącego Rady Republiki Białoruś.

Warunkiem owocnej współpracy jest podejście władz Białorusi polskiej mniejszości. Szczególnie ważna jest kwestia polskich szkół, których funkcjonowanie jest utrudniane. Stanisław Karczewski twierdzi, że rozmowy z władzami zakończyły się pełnym sukcesem.

– Mamy zagwarantowane ze strony władzy, że wszystkie dzieci, które w tym roku złożyły aplikacje do nauki w pierwszych klasach, zostaną przyjęte. Również w Wołkowysku.

Czytajcie więcej:

pj/belsat.eu

Wiadomości