Nowe ułatwienia dla zwiedzających i emigrujących na Białoruś

1 lipca weszły w życie nowe udogodnienie dla podróżnych, studentów, pracowników i inwestorów wybierających Białoruś.

Obowiązek meldunkowy – po 10 dniach

Od teraz turyści i inni zagraniczni goście są objęci obowiązkiem meldunkowym dopiero po 10 dniach pobytu. Do tej pory cudzoziemcy (z pominięciem obywateli kilku państw, w tym Rosji) musieli przekazać swoje dokumenty do biura meldunkowego MSW, jeśli planowali być na Białorusi dłużej, niż 5 dni. Nowy przepis pozwala więc spędzić urlop bez zbędnej biurokracji.

– Jeśli cudzoziemiec przybył do naszego państwa i zamieszkał pod prywatnym adresem na okres nie dłuższy niż 10 dni, to nie podlega rejestracji jako tymczasowo przebywający – poinformowało MSW.

Łatwiej będą też miały hotele, sanatoria i gospodarstwa agroturystyczne. Od teraz nie muszą one rejestrować pobytu zagranicznych gości w urzędzie, a jedynie informować biuro meldunkowe lokalnej milicji za pomocą specjalnej platformy internetowej.

Już niebawem z białoruską wizą do Rosji i na odwrót?

Milicja prawdę ci powie

Nowe przepisy oznaczają też zmianę dla osób, które nie otrzymały białoruskiej wizy lub zostały zawrócone na granicy. Za pomocą specjalnego portalu MSW mogą teraz uzyskać bezpłatną informację, czy nie trafiły listę osób objętych zakazem wjazdu. Dowiedzą się też, na jakiej podstawie zostały objęte sankcjami i kiedy znów będą mogły wjechać na Białoruś.

W związku z połączeniem “czarnych list” Białorusi i Rosji, z problemem tym spotykają się na przykład aktywiści i politycy krytykujący Rosję za aneksję Krymu. Z terytorium Białorusi został wydalony m.in. ukraiński literat Serhij Żadan, a wicemarszałek Sejmu Małgorzata Gosiewska dowiedziała się o objęciu jej zakazem dopiero na granicy.

Białoruś i Rosja stworzą wspólną listę objętych zakazem wjazdu i wyjazdu

Cel: ściągnąć studentów

Uproszczone zostały też zasady zdobycia pozwolenia na pobyt przez zagranicznych studentów, którzy chcą podjąć naukę na Białorusi.

– Ta zmiana pozwoli białoruskim uczelniom ściągać do kraju więcej zagranicznych studentów, zwiększy eksport usług z zakresu szkolnictwa wyższego, uporządkuje przygotowanie przedakademickie – twierdzi MSW.

Na Białoruś za pracą

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych wprowadziło też uproszczenia dla zagranicznych pracowników wysoko wykwalifikowanych. Od teraz mogą wnioskować o pozwolenie na pobyt tymczasowy do 2 lat. Jednocześnie z 7 do 3 lat skrócono okres, o którym imigrant zarobkowy może ubiegać się o pobyt stały. A z 7 do 5 lat skrócono czas, po którym można wnioskować o prawo zamieszkania na Białorusi na stałe.

Wabik na inwestorów

Białoruś szerzej otwiera swoje granice także dla inwestorów. Od teraz pozwolenie na pobyt stały otrzyma osoba, która zainwestowała w kraju ponad 15 tysięcy “kwot bazowych”. To jednostka przeliczeniowa służąca do podawania należności wobec państwa (m.in. wysokości mandatów). Obecnie wynosi ona 27 rubli białoruskich, czyli inwestor musi wyłożyć przynajmniej 405 tysięcy rubli – 663 tysiące złotych.

Do tej pory pobyt stały można było uzyskać po zainwestowaniu 150 tysięcy euro – 670 tysięcy złotych.

Pierwszy białoruski konsul honorowy w Polsce zachęca do robienia biznesu na Białorusi

Piotr Jaworski, belsat.eu

Wiadomości