Nigdy nie weszły do obiegu… W Mińsku pokazano banknoty z Pogonią

W 25. rocznicę wprowadzenia rubla białoruskiego, w stołecznym Muzeum Pieniędzy otwarto ekspozycję ze szkicami banknotów z godłem Pogoni i biało-czerwono-białą flagą narodową.

Jeden rubel z Białą Wieżą w Kamieńcu. Źródło: tut.by

Na rysunkach widnieje adnotacja „Zatwierdzam” oraz podpisy ówczesnego przewodniczącego Rady Najwyższej Stanisława Szuszkiewicza, premiera Wiaczasława Kiebicza oraz prezesa Banku Narodowego Stanisława Bahdankiewicza.

20 rubli z poetą Janką Kupałą. Źródło: tut.by

– Na jednym z banknotów chcieliśmy umieścić portret [jednego z przywódców powstania styczniowego, Konstantego] Kalinowskiego. Ale ktoś na naradzie wyraził opinię, że Kalinowski był rozbójnikiem i rabował banki – wspominał po latach te wydarzenia Bahdankiewicz. – Po przedyskutowaniu postanowiliśmy na razie nie włączać go do serii.

100 rubli z renesansowym drukarzem i tłumaczem Biblii Franciszkiem Skaryną. Źródło: tut.by

Na podstawie szkiców przygotowano projekty banknotów, które w 1994 roku wydrukowano w monachijskiej drukarni Giesecke&Devrie. Jednak pieniądze te nigdy nie trafiły do portfeli Białorusinów. W tym samym roku odbyły się pierwsze wybory prezydenckie, w których zwyciężył były dyrektor sowchozu spod Szkłowa Alaksandr Łukaszenka.

50 rubli z poetą Maksimem Bahdanowiczem. Źródło: nn.by

W 1995 roku zainicjował on referendum, na którego mocy zmieniono symbole państwowe – biało-czerwono-białą flagę i Pogoń zastąpiła symbolika wzorowana na sowieckiej.

10 rubli z poetą i prozaikiem Jakubem Kołasem. Źródło nn.by

Całą wydrukowaną partię pieniędzy (ok. 100 mln rubli) wywieziono do jednostki wojskowej w Maczuliszczach pod Mińskiem. Składowano je tam w silosie po głowicy jądrowej. Potem zniszczono. Najprawdopodobniej tak, jak niszczy się stare lub uszkodzone banknoty, które wycofuje się z obiegu.

Masz, na coś zasłużył. 29 lat temu Białoruś wprowadziła symbole znienawidzone przez Łukaszenkę

jw, cez/belsat.eu

Wiadomości