Najstarsze zamki Białorusi ZDJĘCIA

Dawniej na terytorium Białorusi stało około setki zamków. Do dziś przerwało ich kilkadziesiąt, większość w fatalnym stanie. Mają jednak szansę na renowację, np. taką, dzięki której odbudowano prawie od zera zamek w Mścisławiu. Przygotowaliśmy dla was listę tych najstarszych, które warto odwiedzić.

1. Zamek w Nowogródku (XI-XVI w.)

Był rezydencją władców Wielkiego Księstwa Litewskiego – to właśnie Nowogródku koronowano Mendoga. Po licznych wojnach z zamku zostały jedynie fragmenty. W upadku twierdzy pomogli i mieszkańcy okolicy, którzy rozkradali cegły na potrzebę swoich gospodarstw. Obecnie jest zakonserwowany. (Jego konserwacja kosztowała Białoruś mniej niż roczne utrzymanie państwowej młodzieżówki – Białoruskiego Republikańskiego Związku Młodzieży).

2. Stary Zamek w Grodnie (XI-XIX w.)

Grodzieński zamek jest jedną z najstarszych budowli obronnych na Białorusi. Była to książęca, a potem wielkoksiążęca rezydencja, którą szczególnie umiłowali Witold i Stefan Batory. Zmarł w nim Kazimierz IV Jagiellończyk. Na terenie zamku znajduje się Dolna Świątynia z XII wieku (a raczej jej pozostałości), a niedaleko słynna Kołoża – najstarsza cerkiew na Białorusi.

3. Zamek w Świsłoczy

Według niektórych specjalistów, postawiono go w XI wieku. Fundację twierdzy kniaziów połockich przypisuje się Glebowi Mińskiemu. Przez jakiś czas było to centrum Księstwa Świsłockiego, ale w XIV wieku, gdy zmarł ostatni z władców państewka, weszło ono w skład Wielkiego Księstwa Litewskiego.

4. Zamek w Borysowie (XII-XIV)

Budowla zajmowała niegdyś 2 hektary na lewym brzegu Berezyny. Jedna z pierwszych wzmianek o zamku pochodzi z czasów Świdrygiełły, który był jego panem. Budowla ucierpiała podczas licznych wojen i oblężeń, była burzona i odbudowywana.

5. Zamek w Turowie

Naukowcy uważają, że powstał w XIII wieku. Początkowo otoczony był wałem obronnym i fosą. Dziś można tam zwiedzać zespół archeologiczny, w którym eksponowane są znaleziska związane z historią zamku.

6. Zamek w Lidzie

Powstał w XIV wieku na rozkaz kniazia Giedymina (w 5 lat!), by odciąć Krzyżakom drogą do centralnych ziem Wielkiego Księstwa Litewskiego. Znajdowały się w nim cerkiew, sąd i budynki mieszkalne. Należy podkreślić, że to tu 71-letni Jagiełło ożenił się z 17-letnią Zofią Holszańską.

7. Zamek w Krewie (XIV w.)

Budowano go za czasów Giedymina i Olgierda. Według niektórych badaczy, prace zaczęły się już w XIII wieku. Zamek zajmuje ważną pozycję w historii Białorusi: to tu uduszono Kiejstuta (Witoldowi udało się uciec) i podpisano unię w Krewie.

8. Zamek w Mirze (XVI-XVII w.)

Niektórzy badacze twierdzą, że stanął już w XV wieku. Był pierwszym prywatnym zamkiem na terytorium współczesnej Białorusi. Pomijając osobliwą restaurację, jest to białoruski zamek, który znajduje się obecnie w najlepszym stanie. W ciągu pięciu wieków swojego istnienia, był rezydencją Iliniczów (Hliniczów, Gliniczów), Radziwiłłów, Wittgensteinów, Świętopełków-Mirskich. Kompleks został wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO.

9. Zamek Gasztołdów w Gierononach (XVI-XVII w.)

Zbudował go kanclerz Wielkiego Księstwa Litewskiego Olbracht Gasztołd, któremu cesarz Karol V nadał tytuł „hrabiego na Murowanych Gieranonach”. To właśnie tu Barbara Radziwiłłówna (wdowa po Stanisławie Gasztołdzie) poznała się z Zygmuntem II Augustem, by wkrótce zostać królową.

10. Zamek w Łyskowie (XV-XVIII w.)

Ruiny w Łyskowie pod Prużanami były niegdyś królewskim zamkiem. Istnieje opinia, że przez pewien czas należał on do Bony Sforzy. Obecnie po budowli zostały jedynie kontury wałów. Na uporządkowanie terenu państwo wydało około 15 milionów białoruskich rubli.

Zobacz także:

PJ,/belsat.eu

Wiadomości