Na Białorusi zjawiła się pierwsza formacja cyberwojsk

Do kompanii technologii informacyjnych wcielono 40 osób. Pełniona przez nie służba jest związana bezpośrednio z programowaniem.

Młodzi, którzy szli w tym roku do wojska, sami mogli zaproponować, że chcą wstąpić do kompanii IT. Chętnych było czterokrotnie więcej niż miejsc, trzeba było więc zorganizować konkurs.

Wśród poborowych wybrano osoby z wyższym wykształceniem o kierunku informatycznym, które wykazały największe zainteresowanie służbą w takim rodzaju wojsk. Wszyscy przyjęci przeszli już kurs wstępnego przygotowania wojskowego, odbyli też strzelania w terenie i złożyli przysięgę.

Kompania IT działa na bazie Akademii Wojskowej Białorusi.

Białoruska armia powoła specjalną jednostkę ds. bezpieczeństwa informacyjnego i cybernetycznego

 

SK, cez/belsat.eu

 

Wiadomości