Białoruś: rozpoczęło się przedterminowe głosowanie w wyborach parlamentarnych

Od dziś do soboty głosować mogą Białorusini, którzy w niedzielę nie będą mogli wziąć udziału w wyborach do Izby Reprezentantów.

Oddać swój głos w wyborach przedterminowych może każdy uprawniony do głosowania. Komisje nie wymagają od wyborców zaświadczenia o tym, że w niedzielę nie będą mogli stawić się przed urną. Lokale wyborcze będa w tym celu otwarte od 10 do 19, z pominięciem przerwy obiadowej od 14 do 16.

Centralna Komisja Wyborcza przypomina przy tym, że wybory przedterminowe nie są organizowane w szpitalach, sanatoriach i domach opieki. Chorych wyborców w niedzielę odwiedzą komisje z mobilnymi urnami.

Niezależni obserwatorzy i obrońcy praw człowieka uważają, że przedterminowe głosowanie pozwala władzom Białorusi fałszować wybory. Podczas każdych wyborów rejestrowane są przypadki zmuszania żołnierzy poborowych, studentów, urzędników i pracowników budżetówki do oddania głosu na wskazanych kandydatów. Są oni w tym celu zawożeni do lokali wyborczych przez swoich zwierzchników.

Opozycja cenzurowana i odsuwana od wyborów na Białorusi

Wybory do niższej izby białoruskiego parlamentu odbędą się 17 września. Przewodnicząca białoruskiej CKW Lidzija Jarmoszyna twierdzi, że tegoroczne wybory będą demokratyczne, bo kandydaturę zgłosiło najwięcej przedstawicieli opozycji od lat. Teraz są oni stopniowo skreślani przez władze z list wyborczych – za krytykę prezydenta Alaksandra Łukaszenki.

Według Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, żadne wybory za rządów Łukaszenki nie były demokratyczne. Rozpoczynające się dziś wybory też nie będą przejrzyste i sprawiedliwe – do pracy w komisjach wyborczych dopuszczono jedynie 32 przedstawicieli opozycji i organizacji obrony praw człowieka.

Wybory do Rady Republiki – wyższej izby białoruskiego parlamentu już się odbyły. Senatorów wybrały administracje białoruskich regionów – spośród kierowników państwowych instytucji i spółek skarbu państwa.

Ekspert: Białoruś potrzebuje nawet niedemokratycznych wyborów

sk,pj/belsat.eu

Wiadomości