Na Białorusi – kontrola wojsk. Do służby powołano 2 tys. rezerwistów

Zgodnie z poleceniem Alaksandra Łukaszenki kontrolę prowadzi Rada Bezpieczeństwa Kraju. Jej szef Stanisłau Zaś wręczył rozporządzenie w tej sprawie ministrowi obrony Andrejowi Raukowowi.

Kontroli mają być poddane jednostki i formacje różnych rodzajów wojsk: rozpoznania, wojsk rakietowych i artylerii, wojsk zmechanizowanych i obrony przeciwlotniczej. Zaplanowano również ich ćwiczenia, wraz ze strzelaniem bojowym.

Zostanie też sprawdzony system mobilizacji – w tym gotowość do sformowania samodzielnej brygady zmechanizowanej oraz jej zdolność do wykonania wyznaczonych zadań. Z zapasu powołano 2 tys. rezerwistów.

Szczególna uwaga ma być nadana ocenie możliwości sił i środków lotnictwa oraz obrony przewlotniczej „dotyczących osłony rejonów administracyjno-przemysłowych i zapobieżenia powietrznym aktom terroru”.

Będzie też kontrolowany stan dyscypliny oraz stan uzbrojenia i sprzętu w jednostkach bojowych i w magazynach wojskowych – informuje państwowa agencja informacyjna BiełTA.

Czytajcie również:

II, cez/belsat.eu

Wiadomości