Moskwa zerwała stosunki eucharystyczne z Konstantynopolem

Rosyjska Cerkiew Prawosławna zadecydowała w Mińsku o zerwaniu stosunków z patriarchatem Konstantynopola. Jest to odpowiedź na rozpoczęty proces uniezależniania prawosławnych z Ukrainy do Moskwy.

– 15 października w Mińsku zostało przyjęte oświadczenie Świętego Synodu [Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej – przy. red.] w związku z zamachem patriarchatu Konstantynopola na kanoniczne terytorium Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej – poinformował przedstawiciel synodu po zakończeniu obrad.

Białoruska Cerkiew Prawosławna poparła decyzję patriarchatu Moskwy i Wszechrusi, któremu podlega.

11 października synod biskupów ekumenicznego patriarchatu Konstantynopola (tradycyjnie uznawanego za najważniejszy z prawosławnych patriarchatów) podjął decyzję o unieważnieniu XVII-wiecznej decyzji o tymczasowym podporządkowaniu Kijowa Moskwie. Odwołał także anatemy (klątwy) z patriarchów dwóch ukraińskich Cerkwi niekanonicznych. Konstantynopol potwierdził też chęć do nadania ukraińskiemu prawosławiu autokefalii – możliwości samostanowienia.

Stosunki eucharystyczne oznaczają możliwość uczestniczenia wiernym jednego Kościoła w sakramentach drugiego.

Rosyjska Cerkiew Prawosławna oraz państwo rosyjskie uznały to za wrogi akt. Patriarchat Moskwy i Wszechrusi zawiesił stosunki z Konstantynopolem, a Kreml zapowiedział ochronę interesów ukraińskich prawosławnych.

Financial Times: Autokefalia Ukrainy osłabi wpływy Putina

15 października w Mińsku zebrał się Święty Sobór Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej, podczas którego potępiono dążenie Ukrainy do religijnej niezależności od Rosji. Patriarcha Cyryl zademonstrował też w ten sposób fakt podporządkowania białoruskiego prawosławia Moskwie.

Łukaszenka o przyznaniu autokefalii Ukrainie: Rozłam jest zawsze zły

jw, pj/belsat.eu

Wiadomości