Moskiewski patriarcha ostrzegł przed ukraińskimi „raskolnikami”

Patriarcha moskiewski i całej Rusi Cyryl oświadczył, że nie można dopuścić do powstania autokefalicznej Ukraińskiej Cerkwi Prawosławnej. Jej zwolenników nazwał ludźmi „przepojonymi gniewem”.

– Może i te osoby mają rację i w niezależnym państwie powinna też być niezależna Cerkiew? (…) Dlaczego by nie pozwolić na to w stosunku do Ukrainy? – pytał patriarcha po niedzielnej liturgii.

I sam na to pytanie sobie i wiernym odpowiedział:

– Nie można na to pozwolić!

Jak bowiem uważa, „ci, którzy dążą do zatwierdzenia tak zwanej niezależnej Cerkwi”, są „przepojeni gniewem”, gotowi do osiągnięcia swojego celu siłą i „zniszczenia życia innych ludzi”.

– A czy gniew i nienawiść mogą być od Boga? Oczywiście, że nie! – przekonywał patriarcha, dodając: – Wierzymy, że Cerkiew prawosławna wytrwa, że żadne rozłamy, żadne związki „raskolników”, żaden udział świeckiej władzy, żadna gniewna i wojenna retoryka nie będą w stanie oderwać wierzących (…) od życia w Bożym świecie.

Cyryl odniósł się w ten sposób do I Soboru Zjednoczeniowego zwołanego w Kijowie przez Prawosławnego Patriarchę Ekumenicznego Konstantynopola Bartłomieja. Zapowiedziany na 15 grudnia Sobór ma wyłonić zwierzchnika niezależnej od Rosji, autokefalicznej Ukraińskiej Cerkwi Prawosławnej. Po wyborze zwierzchnika nowej Cerkwi zostanie mu wręczony tomos, czyli dekret o autokefalii ukraińskiego prawosławia.

Cerkiew rosyjska grozi Konstantynopolowi, który wyznaczył biskupów na Ukrainie

Synod Ukraińskiej Cerkwi Prawosławnej Patriarchatu Moskiewskiego zakazał swoim biskupom, duchowieństwu i wiernym udziału w Soborze Zjednoczeniowym. Rosyjska Cerkiew Prawosławna, która uważa Ukrainę za swoje terytorium kanoniczne i nie chce jej niezawisłości, występuje przeciwko procedurze nadania autokefalii Ukraińskiemu Kościołowi Prawosławnemu.

Takie samo stanowisko reprezentuje Ukraińska Cerkiew Prawosławna Patriarchatu Moskiewskiego, jedyny dotąd na Ukrainie Kościół prawosławny uważany za kanoniczny i uznawany przez pozostałe Kościoły prawosławne na świecie.

Według ekumenicznego patriarchy Bartłomieja I decyzje podejmowane przez Konstantynopol mają moc wiążącą dla wszystkich Kościołów prawosławnych. Zwierzchnik prawosławia podkreśla też, że autokefalia dla Kościoła ukraińskiego doprowadzi do zjednoczenia wszystkich członków Kościoła prawosławnego na Ukrainie.

Na Ukrainie działają trzy Kościoły prawosławne. Oprócz podległego Moskwie funkcjonuje tu także Ukraińska Cerkiew Prawosławna Patriarchatu Kijowskiego oraz znacznie mniejsza, wywodząca się z diaspory Ukraińska Autokefaliczna Cerkiew Prawosławna.

Białoruska Cerkiew prawosławna przeciwko autokefalii dla Ukrainy

cez/belsat.eu wg PAP

Wiadomości