Mińsk: na 100-lecie odzyskania niepodległości – album o Dowborczykach 

Prezentacja albumu poświęconego żołnierzom I Korpusu gen. Józefa Dowbora-Muśnickiego „Dowborczycy z twierdzy Bobrujsk” odbyła się we wtorek w stolicy Białorusi. Publikacja ambasady RP w Mińsku zapoczątkowała obchody stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości w tym kraju.

Album opracowali wspólnie białoruski historyk Ihar Mielnikau i Elżbieta Iniewska, pracująca w ambasadzie w Mińsku. Historia powstania Pierwszego Korpusu Polskiego w armii carskiej, jego losy – w tym walki z bolszewikami i okres stacjonowania w twierdzy bobrujskiej – są w nim zaprezentowane w dwóch językach – po polsku i po białorusku.

– To doskonała okazja, by przybliżyć ten temat obywatelom obu krajów. W Polsce jest on częściowo, choć wciąż nie wyczerpująco zbadany, a na Białorusi praktycznie nieznany – powiedział Ihar Mielnikau, który wziął udział w prezentacji publikacji w siedzibie Związku Polaków na Białorusi w Mińsku.

Jak wyjaśnił, historia Dowborczyków była na Białorusi przez całe dziesięciolecia przemilczana albo wypaczana.

– W ostatnim czasie udało się – także dzięki staraniom ambasady RP – zorganizować wystawę poświęconą tej formacji w Narodowym Muzeum Historycznym w Mińsku – dodał historyk.

Jak wyjaśnił, na Białorusi ważne jest wyjaśnianie, że Dowborczycy walczyli z bolszewikami, a nie z Białorusinami i byli jednym z kilku żywiołów, które w 1918 r. działały na terenie dzisiejszej Białorusi. „Byli to jeszcze Niemcy, bolszewicy i Białorusini, którzy próbowali budować niepodległe państwo – Białoruską Republikę Ludową” – przypomniał Mielnikau.

– Korpus polski został utworzony jeszcze w ramach armii imperium rosyjskiego w 1917 r. Po rewolucji październikowej Józef Dowbor-Muśnicki nie zgodził się na wpuszczenie do formacji bolszewików, walczył z nimi, a następnie zajął twierdzę w Bobrujsku i tam osadził swoich żołnierzy. Ostatecznie, na skutek ultimatum Niemiec, które okupowały część terenów dzisiejszej Białorusi, zgodził się na zdemobilizowanie korpusu i ewakuację żołnierzy do Polski – powiedział historyk.

W albumie, będącym rozszerzoną wersją wystawy prezentowanej w Mińsku w ubiegłym roku, zamieszczono sylwetki najbardziej znanych oficerów, takich jak Władysław Anders, Konstanty Plisowski czy Jan Skaryna.

Do albumu dołączono płytę z polskimi pieśniami patriotycznymi, nagranymi na Białorusi przez artystów polskiego pochodzenia.

Ihar Mielnikau z wręczonym mu medalem „100-lecie Odzyskania Niepodległości RP”

Mielnikau, który sam pochodzi z Bobrujska, bada historię I Korpusu Polskiego od kilkunastu lat. W marcu br. wydał na Białorusi poświęconą mu książkę „Zapomniany korpus”, która jest podsumowaniem jego dotychczasowych badań.

cez/belsat.eu wg PAP

Wiadomości