Łukaszenka tworzy instytut, który ma badać wyzwania w sferze informacyjnej

Powołana na mocy prezydenckiego dekretu placówka ma nosić nazwę Białoruski Instytut Badań Strategicznych.

Biuro prasowe białoruskiego prezydenta informuje, że Instytut powstaje „w celu informacyjno-analitycznego zabezpieczenia działalności organów państwowych na strategicznych kierunkach polityki zagranicznej i wewnętrznej”.

Ośrodek ma badać tendencje rozwoju procesów międzynarodowych, społeczno-politycznych i socjalno-gospodarczych oraz ryzyka i wyzwania w sferze informacji.

– Białoruski Instytut Badań Strategicznych zajmie się opracowaniem rekomendacji skierowanych na udoskonalenie polityki państwa w różnych sferach, weźmie udział w uzgadnianiu opracowywanych przez organy państwowe dokumentów o charakterze planowania strategicznego (doktryny, strategie, koncepcje) – podkreśla biuro prasowe prezydenta.

Dyrektorem placówki został Aleh Makarau, który wcześniej był kierownikiem wydziału informacyjno-analitycznego w sekretariacie Rady Bezpieczeństwa Białorusi.

O konieczności powołania struktury analitycznej, która zajęłaby się sferą informacji Alaksandr Łukaszenka mówił podczas narady, którą przeprowadził 31 stycznia.

Łukaszenka kazał skontrolować efektywność państwowych mediów

II, cez/belsat.eu

Wiadomości