Łukaszenka rozszerza strefę bezwizową

Białoruski prezydent podpisał dekret o powiększeniu terytoriów na Grodzieńszczyźnie i w obwodzie brzeskim, dokąd zagraniczni turyści będą mogli wjeżdżać bez wizy, a jedynie na podstawie zgłoszenia.

O podpisaniu nowego prawa poinformował Siarhiej Rumas, premier Białorusi – na antenie TV Biełaruś 1. Urzędnik nie powiedział jednak, jakie terytoria zostaną włączone do strefy bezwizowej i kiedy dekret wejdzie w życie.

Obecnie na terytorium Białorusi można trafić bez wizy poprzez 12 przejść w obwodzie grodzieńskim i brzeskim oraz przez port lotniczy w Mińsku. Przekraczający granicę przejściami lądowymi, powinni pamiętać, że nie posiadając wizy, nie mogą opuścić strefy bezwizowej określonej prawem. Grozi za to grzywna lub nawet deportacja.

Łukaszenka polecił też szefowi MSZ aktywizację działań w kwestiach wizowych z UE i Rosją. A pozostałym ministrom przyspieszyć uzgodnienie programu pogłębionej integracji z Rosją.

Mapa z zaznaczonymi granicami regionu bezwizowego wokół Grodna:

Wokół Brześcia:

jb/belsat.eu

Wiadomości