Krewni Kalinowskiego wciąż żyją na Białorusi

Dziś na wileńskiej Rossie spoczął przywódca powstania styczniowego na Białorusi – Wincenty Konstanty Kalinowski. Biełsat odnalazł jego możliwych krewnych.

W styczniu 1958 roku w gazecie „Litaratura i mastactwa” (pl. „Literatura i sztuka”) napisano, że we wsi Nawozy pod Żłobinem mieszkają potomkowie Wincentego Konstantego Kalinowskiego, nazywanego na Białorusi Kastusiem. Na wiejskim cmentarzu spoczywa najstarszy z miejscowych Kalinowskich – Abraham. Według gazety, był on stryjem przywódcy powstania.

Jego potomkowie dalej mieszkają na Białorusi. Julija Kuźmickaja jest praprawnuczką Abrahama Kalinowskiego. Na poznania swojej genealogii nakłoniła ją babcia Stanisława Kalinowska-Myszankowa, która była prawnuczką Abrahama.

Stanisława Kalinowska-Myszankowa

Podczas drugiej wojny światowej Stanisława trafiła do obozu koncentracyjnego. Po wyzwoleniu brała udział w procesie norymberskim jako tłumaczka.

– Babcia zawsze bardzo mocno przeżywała jego śmierć. Mówiła: „Tak szkoda, miał 26 lat, gdy poszedł na szubienicę”. Czasami zdaje mi się, że i ja mam taką duszę buntownika. Mówiłam coś babci, a ona odpowiadała: „A ty co! Wcześniej za wolność szło się pod stryczek” – wspomina pani Julija.

„Kalinowski. Ostatnie dni” FILM

W rodzinie krąży legenda, że w XIX wieku Kalinowscy postanowili wykupić od władz dokumenty, które zaświadczały ich szlachectwo. Rodzina zebrała pieniądze i wysłała Ignacego Kalinowskiego, by wykupił dokumenty. W mieście Ignacy miał spotkać Wincentego Kalinowskiego, który powiedział mu.

– Nie zajmuj się głupotami. Stanu szlacheckiego już niedługo nie będzie, a pieniądze lepiej wydaj na edukację dzieci.

Te słowa rzeczywiście mógł powiedzieć późniejszy przywódca powstania, socjalista i zwolennik uwłaszczenia chłopów. Białoruski historyk Uładzimir Arłou pisał, że „słuchając przed śmiercią swojego wyroku, w którym przywódca powstańców został nazwany szlachcicem Kalinowskim, wykrzyczał on U nas nie ma szlachty, u nas wszyscy są równi!

Drzewo genealogiczne rodziny Abrahama Kalinowskiego

Kolejnego potencjalnego krewnego przywódcy powstania znaleźliśmy w Mozyrzu. Stanisław Kalinowski jest praprawnukiem Abrahama. Swoją genealogie bada od 15 lat. Odkrył on, że w swoim czasie Abraham Kalinowski przeniósł się do Nawozów ze wsi Repla. A ojciec Wincentego Konstantego Kalinowskiego urodził się właśnie w Repli.

– Noszenie takiego nazwiska jest dziś powodem do dumy, ale też zobowiązuje. Mam nadzieję, że nasze pokrewieństwo zostanie potwierdzone, bo starają się to teraz potwierdzić naukowcy. gdy wychodziłam za mąż, nie zmieniłam nazwiska i pozostałam Kalinowską – mówi córka Stanisława, Maryna Kalinowska.

Kto naprawdę spoczął w mogile brata przywódcy powstania?

Możliwe, że krewnych przywódcy powstania na ziemiach dawnego Wielkiego Księstwa Litewskiego jest więcej. Choć on sam zmarł w wieku 26 lat, jego rodzina była bardzo liczna. Tylko jego ojciec Szymon spłodził aż 25 dzieci!

Genealogię Kalinowskich zbadał program „Każdy z nas”.

Więcej o przywódcy powstania dowiesz się z wywiadu:

Kalinowski. Król Litwy WYWIAD

pj/belsat.eu

Wiadomości