Konsulaty RP na Białorusi wstrzymują przyjmowanie dokumentów

Zdj. gov.pl

Od dziś do 27 marca Wydział Konsularny Ambasady RP w Mińsku oraz Konsulaty Generalne w Brześciu i w Grodnie ograniczają obsługę interesantów.

– Od 17 marca do 27 marca wydział konsularny Ambasady RP w Mińsku oraz konsulaty generalne w Brześciu i Grodnie zmieniają zasady przyjęć interesantów – poinformowano w komunikacie opublikowanym na stronie internetowej placówki.

Konsulaty zawieszają przyjmowanie wniosków wizowych w swoich siedzibach oraz pośredniczących centrach wizowych z wyjątkiem sytuacji losowych.

Wiz do Polski czasowo nie będzie

– W sprawach obywatelskich, prawnych przyjmujemy wyłącznie w sytuacjach nagłych wymagających interwencji lub pomocy konsula – powiadomili polscy dyplomaci.

Wstrzymane zostaje także przyjmowanie i wydawanie wniosków i innych dokumentów, związanych z Kartą Polaka.

Podobne ograniczenia, dotyczące obsługi interesantów, wprowadziły działające na Białorusi konsulaty innych krajów, m.in. Litwy, Łotwy i Ukrainy.

Konsulat RP do petentów: Odwołajcie lub przełóżcie wizyty!

cez/belsat.eu wg gov.pl. PAP

Wiadomości