„Kierunek – znoszenie barier”. Polsko-białoruskie forum biznesowe w Mińsku

Spotkanie polskich i białoruskich biznesmenów odbyło się we wtorek w Mińsku w ramach Forum Biznesu obu krajów. Z dwudniową delegacją na Białoruś przybyła delegacja Krajowej Izby Gospodarczej oraz ministerstwa przedsiębiorczości i technologii.

– Była to okazja do spotkania kręgów biznesowych z obu krajów, które potwierdziło duże zainteresowanie polską przedsiębiorczością ze strony białoruskich firm – powiedział Adrian Malinowski, wicedyrektor departamentu w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii.

Jak podkreślił, na spotkania z kilkunastoma firmami z Polski zgłosiło się ok. stu podmiotów białoruskich. Ze strony gospodarzy spotkanie organizowała Białoruska Izba Przemysłowo-Handlowa.

Przedstawiciele ministerstwa oraz szef Krajowej Izby Gospodarczej spotkali się we wtorek z Michaiłem Miasnikowiczem, przewodniczącym Rady Republiki, wyższej izby białoruskiego parlamentu. Rozmowy dotyczyły współpracy gospodarczej, projektów transgranicznych oraz przygotowania do czerwcowego forum biznesowego „Dobrosąsiedztwo”.

Malinowski wskazał, że spośród sąsiadów Polski Białoruś jest „jednym z tych partnerów, z którymi mamy najmniejszą wymianę handlową”, ale relacje gospodarcze mają bardzo duży potencjał.

– Stopniowo idziemy w kierunku znoszenia barier i poszukiwania nowych form współpracy – podkreślił Malinowski.

Dodał, że dwustronna wymiana handlowa od kilku lat rośnie i według polskich statystyk osiągnęła w 2018 r. wartość 3,2 mld dol.

– Białoruś należy do najlepiej rozwiniętych gospodarczo krajów byłego ZSRR. Czynnikiem wpływającym korzystnie na prowadzenie interesów z naszym wschodnim sąsiadem jest stabilność gospodarcza tego kraju. Około 80% PKB kraju powstaje w oparciu o sektor publiczny, co gwarantuje wypłacalność i minimalizuje ryzyko bankructwa potencjalnych partnerów handlowych – poinformowała przed spotkaniem w Mińsku Krajowa Izba Gospodarcza.

Autorzy publikacji zamieszczonej na jej stronie przypominają, że niewątpliwą korzyścią płynącą ze współpracy z Białorusią jest dostęp do dwóch innych potężnych rynków: Rosji i Kazachstanu. Wynika to z przynależności Białorusi do Unii Celnej (a od 1 stycznia 2015 do Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej), która na preferencyjnych warunkach traktuje towary podlegające odprawie celnej na jej terenie. Białoruś stanowi więc wrota do znacznego obniżenia kosztów w handlu z Rosją i Kazachstanem.

Coccodrillo wykupiło białoruską sieć sklepów dla dzieci

cez/belsat.eu wg PAP, kig.pl

Wiadomości