Kazachstan zamierza całkowicie zrezygnować z kary śmierci

Kazachstańskie władze rozpoczęły proces przystąpienia do protokołu zniesienia kary śmierci ONZ. Kara śmierci w Kazachstanie nadal jest orzekana, ale od grudnia 2003 nie jest wykonywana.

Prezydent kraju Kasym-Żomart Tokajew Kazachstan polecił ministrowi spraw zagranicznych rozpoczęcie procedury podpisania Drugiego Protokółu Fakultatywny do Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych w Sprawie Zniesienia Kary Śmierci.

W Kazachstanie, 17 grudnia 2003 r. ówczesny prezydent Nursułtan Nazarbajew podpisał moratorium na wykonywanie kary śmierci. Jako alternatywę w 2004 r. wprowadzono do kodeksu karnego karę dożywocia.

Obecnie jedynym krajem w Europie orzekającym i wykonującym karę śmierci na skazańcach jest Białoruś. Ostatniej egzekucji, wykonywanej tak jak w czasach sowieckich strzałem w tył głowy, dokonano 17 grudnia. Na Białorusi nie każdy może być skazany na najwyższy wymiar kary. Dotyczy to kobiet i osób, które skończyły 60 lat.

Kolejna egzekucja. Na Białorusi rozstrzelano zabójcę dwóch kobiet

Drugi Protokół Fakultatywny do Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych w sprawie zniesienia kary śmierci przyjęto w Nowym Jorku 15 grudnia 1989 r. Jego stronami jest 75 państw. Polska podpisała Protokół 21 marca 2000 r. W jego myśl, Państwo składające wspomniane zastrzeżenie dot. dopuszczenia kary śmierci w czasie wojny zobowiązane jest do podania do wiadomości sekretarza generalnego ONZ tekstów odpowiednich przepisów prawa wewnętrznego stosowanych w czasie wojny oraz informacji o początku i zakończeniu stanu wojny. W myśl dokumentu kara śmierci nie może zostać wykonana wobec żadnej osoby podlegającej jurysdykcji strony Protokołu.

jb/belsat.eu wg tengrinews.kz,prawodlakazdego.pl

Wiadomości