Katolicy na Białorusi świętują jubileusz arcybiskupa Tadeusza Kondrusiewicza

Metropolita mińsko-mohylewski kończy dziś 70 lat. W mińskim kościele archikatedralnym pw. Najświętszej Maryi Panny odbyła się świąteczna msza z tej okazji.

Ksiądz arcybiskup jest miłośnikiem rowerów i regularnie bierze udział w pielgrzymkach rowerowych. Zdj. catholic.by

Tadeusz Kondrusiewicz urodził się 3 stycznia 1946 r. w Odelsku pod Grodnem. Po ukończeniu szkoły średniej rozpoczął studia na wydziale fizyczno-matematycznym Grodzieńskiego Instytutu Pedagogicznego. Po roku musiał zrezygnować z nauki – w związku z oskarżeniami o regularne uczęszczanie do kościoła i uczestniczenie w nabożeństwach.

W 1964 r. rozpoczął naukę na wydziale energetycznym i budowy maszyn w Instytucie Politechnicznym w Leningradzie. Ukończył go z wyróżnieniem. Następnie, już z dyplomem inżyniera – mechanika pracował w wileńskich zakładach urządzeń szlifierskich.

W 1976 wstąpił do seminarium duchownego w Kownie, które ukończył w 1981 i otrzymał święcenia kapłańskie. W 1985 obronił licencjat z teologii, a trzy lata później doktorat z tej samej dziedziny.

W 1989 r. papież Jan Paweł II mianował Tadeusza Kondrusiewicza administratorem apostolskim diecezji mińskiej, wyświęcając go na biskupa. Dziennik Il Osservatore Romano opublikował wówczas słowa papieża, z którym zwrócił się on po białorusku do białoruskiego biskupa.

W kraju biskup Kondrusiewicz założył Wyższe Seminarium Duchowne w Grodnie, pomógł odzyskać wiernym ponad sto zamkniętych wcześniej świątyń, przyczynił się do wydania tekstów liturgicznych w języku białoruskim.

W 2002 r. został metropolitą w Moskwie, a w 2007 znów powrócił na Białoruś – jako zwierzchnik diecezji mińsko-mohylewskiej.

MJ, belsat.eu wg belapan.com

Wiadomości