Katolicki festyn w Budsławiu wpisano na listę UNESCO

Uroczystość na cześć obrazu Matki Boskiej Budsławskiej (Budsłauski Fest) dodano do listy niematerialnego dziedzictwa ludzkości. Tą decyzję Międzyrządowy Komitet Ochrony Niematerialnego Dziedzictwa Kulturalnego UNESCO podjął jednogłośnie.

– Festyn w Budsławiu to jeden z symboli białoruskiej tożsamości, uroczystość, która odbywa się w atmosferze wzajemnego szacunku i przyjaźni, łączy różne grupy ludzi, bez względu na ich poglądy religijne, status społeczny i różnice genderowe – informuje MSZ Białorusi.

Miasteczko Budsław w obwodzie mińskim jest celem corocznych pielgrzymek białoruskich katolików. To tutaj odbywają się spotkania głowy kościoła katolickiego na Białorusi, metropolity Tadeusza Kondrusiewicza z wiernymi, głównie młodzieżą. Centrum kultu Matki Boskiej Budsławskiej jest pobernardyńska barokowa bazylika z XVIII wieku.

Z wędrówką do Matki Boskiej Budsławskiej: pielgrzymka do Patronki Białorusi (FOTO, WIDEO)

W tym roku Białoruś wysłała UNESCO do rozpatrzenia nową propozycję. Na listę światowego dziedzictwa może zostać wpisany ludowy obrzęd powitania wiosny korowodem w dniu świętego Jerzego – Jureuski Karahod. Komitet rozpatrzy tą propozycję w grudniu 2019 roku.

Starodawna białoruska tradycja, która może trafić na listę UNESCO

W 2009 roku na listę niematerialnego dziedzictwa kulturalnego ludzkości wpisano białoruski ludowy obrzęd bożonarodzeniowy Kaladnyja cary. Praktykuje się go do teraz we wsi Siemieżawa w rejonie kapylskim obwodu mińskiego.

„Car Kolęda” – starodawny obrzęd noworoczny we wsi Siemieżawa FOTO

sk, pj/belsat.eu

Wiadomości