Kara śmierci zostanie wykonana. Sąd Najwyższy Białorusi pozostawił w sile dwa wyroki niższej instancji

Odwoływali się się od nich Alaksandr Żylnikau i Wiaczasłau Sucharko, skazani za zabójstwo trzech osób.