„Kamień Mickiewicza” odnaleziony

We wsi Studzionki pod Nieświeżem odkryto kamień z autografem Adama Mickiewicza. Był opisany w pamiętnikach z epoki – podało białoruskie radio Racja.

Kamień jest wmurowany w ścianę budynku gospodarskiego. Widnieje na nim napis “Ewa raj utraciła, Tyś go wskrzesiła” i podpis wieszcza. O znalezisku poinformował białoruski krajoznawca z Nieświeża Alaksandr Abramowicz.

– Przypadkiem zobaczyłem, że w tej piwniczce nie ma drzwi i wszedłem do środka. I tak znalazłem ten kamień. Adam Mickiewicz przebywał w Studzionkach i złożył taki wpis w albumie gospodyni. Potem na pamiątkę pobytu Mickiewicza w Studzionkach ten napis uwieczniono na pomniku. Rzemieślnik przeniósł autograf na kamień i to od jego umiejętności zależało, czy uda się odwzorować napis z albumu – powiedział Alaksandr Abramowicz. – Trzeba zaangażować specjalistów – podkreślił krajoznawca.

Historię powstania inskrypcji można przeczytać w książce „Wychwalajcie mężów sławnych. Wspomnienia o św. Rafale Kalinowskim” pod redakcją Czesława Gila.

Krajoznawca proponuje wyjęcie głazu z piwniczki i ustawienie go w miejscu zniszczonego “pańskiego” cmentarza w Studzionkach.

Adam Mickiewicz urodził się w 1798 roku w Zaosiu pod Nowogródkiem. Na terenie dzisiejszej Białorusi spędził dzieciństwo i młodość, to o tych ziemiach pisał „Litwo, ojczyzno moja”. Tam też leżał pierwowzór Soplicowa z „Pana Tadeusza” – majątek Czombrów. Miejsca te opisuje w swoim programie „Wędrówki po Grodzieńszczyźnie” nasz kolega Aleksy Szota.

Mickiewicz jednoczy trzy narody

pj/belsat.eu wg racyja.com

Wiadomości