IMCG wzywa władze Białorusi: Nie niszczcie Bagien Olmańskich!

Międzynarodowa organizacja ekologiczna apeluje o zachowanie dziewiczości Olmańskich Błot. Władze Białorusi budują drogi przez te największe nietknięte bagna w Europie.

Międzynarodowa Grupa Robocza ds. Ochrony Bagien (IMCG) zwraca się ze swoim apelem do Ministerstwa Środowiska, Ministerstwa Gospodarki Leśnej i Ministerstwa Spraw Zagranicznych Białorusi. Ekolodzy piszą także do sekretariatów II Konwencji Berneńskiej (o ochronie dzikich gatunków i ich siedlisk) oraz Konwencji Ramsarskiej (o ochronie obszarów wodno-błotnych).

Są oni zaniepokojeni białoruskimi planami budowy systemu dróg przez Bagna Olmańskie, które już rozpoczęto. W rezolucji przyjętej 31 sierpnia tego roku podczas XVIII Zjazdu Generalnego IMCG podkreślono, że prace doprowadzą do zaburzenia ustroju hydrologicznego i krajobrazu tego unikalnego kompleksu przyrodniczego – informuje agencja Interfax.

Dlaczego Białoruś niszczy największe nietknięte bagna w Europie?

Bagnoznawcy IMCG uważają, że ekosystem poleskich mokradeł jest unikatowy i rzadki w Europie. Zniszczenie go jest bardzo proste, ale odbudowanie niemożliwe.

Z kolei władze Białorusi planują zainwestować około miliona dolarów w stworzenie sieci dróg, które (według oficjalnych źródeł) mają pomóc w dotarciu na miejsce pożaru. Ekolodzy z międzynarodowej organizacji przekonują jednak, że to zbędne, o ile torfowiska pozostaną pod wodą – a budowa dróg i grobli powoduje osuszenie części bagien. Dodatkowo, drogi umożliwiłyby dostęp do torfowisk maszynom górniczym – na Białorusi rozwijany jest narodowy program wydobycia torfu.

Unikatowe bagna Grodzieńszczyzny zostaną zniszczone dla torfu FOTOREPORTAŻ

IMCG podkreśla, że wielkie obszary bagienne zachowane w stanie naturalnym należy ochraniać w dowolnej części globu. Ekolodzy uważają je za bezcenne dla przyrody, ale też obiekty należące do dziedzictwa ludzkości.

sk, pj/belsat.eu

Wiadomości