Grodzieńska Fara Witoldowa: 58. rocznica zagłady świątyni

Wiadomości