Głosowania w sprawie rosyjskiej konstytucji na razie nie będzie. Będzie tydzień wolny od pracy

Władimir Putin podczas dzisiejszego orędzia. Zdj. kremlin.ru

Władimir Putin obwieścił dziś, że planowane na 22 kwietnia głosowanie w sprawie poprawek do konstytucji zostaje odłożone na późniejszy termin. Ogłosił także w kraju tydzień wolny od pracy: od najbliższego weekendu do 5 kwietnia.

– Absolutnym priorytetem jest dla nas ludzkie zdrowie, życie i bezpieczeństwo. Z tego powodu uważam, że głosowanie należy przełożyć na później. Ocenimy, jak będzie rozwijać się sytuacja – zarówno w regionach, jak i w całym kraju. Decyzję o nowym terminie głosowania podejmiemy wyłącznie w oparciu o opinię profesjonalistów oraz rekomendacje lekarzy i specjalistów – powiedział Putin w wystąpieniu na żywo transmitowanym przez telewizję.

Zwracając się do obywateli z rezydencji w Nowo-Ogariewie pod Moskwą Putin powiedział, że „nadzwyczaj ważne jest teraz, by zapobiec ryzyku szybkiego rozprzestrzenienia się” epidemii koronawirusa.

– Z tego względu ogłaszam następny tydzień wolnym od pracy, przy zachowaniu wynagrodzeń – poinformował.

Działać mają placówki medyczne, sklepy, apteki, transport i organy władzy wszystkich szczebli.

– Długi weekend jest po to, aby zmniejszyć szybkość rozprzestrzeniania się choroby. Zwracam się do wszystkich obywateli: (…) nie myślcie: „mnie to nie dotknie”. To może dotknąć każdego. I wtedy to, co dziś dzieje się w wielu krajach zachodnich, (…) może wkrótce wydarzyć się u nas – podkreślił Putin. – Należy bezwzględnie przestrzegać wszystkich zaleceń.

Kadyrow: naruszających kwarantannę należałoby zabić

Apelując o „dyscyplinę i odpowiedzialność” wezwał obywateli, by uwierzyli, że „najbezpieczniej jest teraz pobyć w domu”. Zapewnił przy tym, że „ogółem udaje się na razie powstrzymywać szerokie i błyskawiczne rozprzestrzenianie się choroby”. Ostrzegł jednocześnie, że sąsiadujące z nią państwa już są „poważnie dotknięte epidemią” i Rosja „nie może odgrodzić się od zagrożenia”.

Zapewnił, że zaangażowano „wszystkie środki i zasoby” w celu przygotowania systemu profilaktyki i pomocy lekarskiej.

– Proszę obywateli, by odnieśli się z maksymalnym zrozumieniem do rekomendacji lekarzy i organów władz – mówił gospodarz Kremla przypominając, że wszyscy obywatele mają za zadanie „maksymalne obniżenie ryzyka”.

Putin w skafandrze odwiedził zakażonych FOTOFAKT

W wystąpieniu poinformował także o bezprecedensowych krokach zarządzonych w celu wsparcia gospodarki, firm i obywateli. Zalecił automatyczne przedłużenie o pół roku wszelkich ulg i zapomóg bez konieczności przedstawiania zaświadczeń, „wakacje kredytowe” dla posiadaczy kredytów konsumenckich i hipotecznych, których dochody spadną o ponad 30 proc. oraz dodatkowe wsparcie dla rodzin korzystających z pomocy finansowej państwa przysługującej po urodzeniu dziecka.

Mały i średni biznes będzie mógł skorzystać z półrocznego odroczenia podatkowego, z wyjątkiem płatności VAT. Z 30 proc. do 15 proc. zmniejszona zostanie wysokość składek ubezpieczeniowych dla małego i średniego biznesu. Zmiana ta będzie obowiązywać bezterminowo.

Przedsiębiorstwa z branż, które ponoszą straty z powodu koronawirusa, będą mogły skorzystać z sześciomiesięcznego moratorium na ogłaszanie upadłości. Bankowi centralnemu i rządowi Putin polecił opracowanie i wdrożenie dalszych kroków na rzecz wsparcia rozwoju realnego sektora gospodarki.

Prezydent nakazał także nałożenie 13-procentowego podatku dochodowego dla posiadaczy lokat bankowych i obligacji o wartości powyżej 1 mln rubli (12,6 tys. USD). Podatkiem obłożone będą odsetki od tego dochodu. Zapowiedział też, że podatkiem w wysokości 15 procent zostaną obłożone wypłaty dochodów w postaci odsetek i dywidend, które dziś są przekazywane do rajów podatkowych.

Pozdrowienia z Rosji: tym razem dla Polski

cez/belsat.eu wg PAP

Wiadomości