Europosłowie polecą na Białoruś

Delegacja Parlamentu Europejskiego spotka się 24-28 lutego z przedstawicielami władz Białorusi. Europosłowie porozmawiają też z reprezentantami: opozycji, społeczeństwa obywatelskiego, obrońców praw człowieka, think-thanków i studentów.

Posłowie odwiedzą Mińsk i Grodno. Ze względu na sytuację w sferze praworządności i praw człowieka na Białorusi Parlament Europejski nie nawiązał formalnie stosunków ze Zgromadzeniem Narodowym tego kraju. Jednakże, jak informuje PE, w ciągu ostatnich kilku lat można „zauważyć znaczące postępy w relacjach UE-Białoruś”.Tę pozytywną tendencję obrazuje m.in. udział Białorusi w wielostronnych formach polityki Partnerstwa Wschodniego, zwiększenie wsparcia finansowego i technicznego UE dla Białorusi, a także niedawne porozumienia (jeszcze nie zaakceptowane przez PE) w sprawie ułatwień wizowych i readmisji.

Wizy do UE dla Białorusinów mogą być tańsze już od czerwca

Delegacja Parlamentu Europejskiego ds. stosunków z Białorusią, już w poprzedniej kadencji odbywała podróże do Mińska „w duchu krytycznego zaangażowania”. Takie misje odbyły się w czerwcu 2015 roku, lipcu 2017 roku, a na szczeblu prezydium PE – w październiku 2018 roku.

Od września 2019 roku szefem delegacji PE ds. stosunków z Białorusią jest europoseł Robert Biedroń.

Robert Biedroń przewodniczącym delegacji PE ds. relacji z Białorusią

Wiadomości