Dziś w Rakowie festiwal kultur Wielkiego Księstwa Litewskiego

Rakauski Fest już po raz drugi prezentuje kulturę narodów Wielkiego Księstwa Litewskiego. W tym roku z festiwalem związany jest konflikt na linii władze lokalne – polska ambasada.

Raków to wielokulturowe miasteczko pod Mińskiem. Od wieków pokojowo tu koegzystują Białorusini, Polacy i Żydzi. Czasem szczególnego rozwoju miasta były lata 30-te XX wieku, gdy znalazło się na granicy Polski i ZSRR. Otrzymało wtedy także nieoficjalny status „stolicy przemytników”.

Wraz z władzami lokalnymi, festiwal organizują Instytut Polski w Mińsku oraz ambasady Polski i Izraela. Przed samą imprezą wybuchł skandal, który zmusił do interwencji polskiego ambasadora. Organizatorzy festiwalu wycofali z programu występ Białych Skrzydeł – młodzieżowego zespołu pieśni i tańca, w którym tańczą polskie dzieci mieszkające na Białorusi.

– Pan ambasador wyraził zgodę na odwołanie występu, żeby nie narażać na groźbę odwołania cały „Rakowski fest” – tłumaczyła ambasada.

Według organizatorów, kierujący zespołem Wiktor Baranowicz jest skonfliktowany z lokalnymi władzami. Sam społecznik temu zaprzecza. Jest on jednak jednym z czołowych działaczy nieuznawanego Związku Polaków na Białorusi.

Festiwal odbędzie się więc bez młodych tancerzy z Mołodeczna.

Gwiazdami festiwalu będą Lawon Wolski i Paweł Arakelan z Białorusi oraz polsko-bałkańska BumBum ORKeSTAR. W ramach imprezy zaplanowane są prezentacje kultury polskiej, białoruskiej, litewskiej i żydowskiej, występy zespołów muzycznych i tanecznych z Białorusi, Polski i Litwy, kiermasz „Miasto majstrów”, wystawa „Polska – kraina obiektów światowego dziedzictwa UNESCO”, „Waleryja Hajszun – mistrzyni żydowskiego lalkarstwa”, „Wystawa ilustracji z izraelskich książek dla dzieci”, „Wycinanka i rejzełe Walanciny Slunczanka”.

Na gości czeka także gra miejska „Ścieżkami przemytników”, która pozwoli zanurzyć się w atmosferze Rakowa lat 30. A na straganach pojawi się nie tylko kuchnia współistniejących w Rakowie narodów, ale też ich trunki.

PJr, NM, belsat.eu

Wiadomości